Агенцията за социално подпомагане

ЗА НАС

soc podАгенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Mинистъра на труда и социалната политика.

Агенцията за социално подпомагане е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.София и се представлява и ръководи от изпълнителен директор.

Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции “Социално подпомагане”.

ДЕЙНОСТ
КОНТАКТИ

Агенцията за социално подпомагане – asp.government.bg

Адрес: гр. София, ул. “Триадица” 2
Тел.: 02 811 96 07; 02 935 05 50
E-mail: ok@ asp.government.bg

Текст и изображения: asp.government.bg

За автора