Адвокатска кантора – Кристина Бобева – Тенева

ЗА НАС

BOBEVAkristinabobevaКристина Венцеславова Бобева – Тенева адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Завършила е висше юридическо – СУ “св. Климент Охридски”.

Хоноруван преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” катедра гражданско правни науки.

Владее английски и руски език.

АДВОКАТСКА КАНТОРА – КРИСТИНА БОБЕВА-ТЕНЕВА е основана през 1997г.

Кантората извършва правни консултации и анализи в областта на вещното, търговското, данъчното, гражданското /семейно и наследствено/, облигационното и административното право.

Правните услуги които предоставяме са на изключително професионално ниво.

Подходът към проблемите на всеки клиент е индимидуален. Кантората гарантира лоялност и сигурност

ДЕЙНОСТ

ТЕКУЩОТО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Текущото правно обслужване представлява постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на клиента. Клиентът дължи на кантората абонаметно заплащане. Абонаметното заплащане се определя между страните, като отчитат предполагаемият и реалният обем работа. Такава форма на правна помощ може да бъде реализирана посредством устни и писмени консултации, изготвяне на документи, участие в преговори и т.н. Текущото правно обслужване по правило е предпочитано от юридически лица, чиято дейност е свързана с решаване на многообразни юридически проблеми.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПОРЪЧЕНИЯ С ФИКСИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ
Дадената форма на правна помощ се прилага главно при изпълнение на еднократни услуги (консултации, съставяне на правни анализи и заключения), чиито обем може да бъде предвиден от страните с определена степен на точност. Фиксираното заплащане може да се прилага и при определени от страните финансови условия за участие на адвокат в съдебен (граждански процес), както и при представляване интересите на клиента в данъчни спорове.

КОНТАКТИ

Адвокатска кантора – Кристина Бобева – Тенева- bobeva-law.com

Адрес: гр.София, ул.”Кърниградска” №6 ет.3,
Тел.: 02 981 32 88,
Моб. тел.: 0888 695 234
Е-mail: k.bobeva@ abv.bg

Текст и изображения: bobeva-law.com

За автора