Адвокатско дружество Джингов, Гугински, Кючуков и Величков

ЗА НАС

3Дата на първоначално вписване: 08.11.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 07.11.2006 г.

Представляващи
Представляващ: 1400349410 Асен Александров Джингов
Начин на представляване: заедно

Управителен съвет
управител: 1400349410 Асен Александров Джингов

СЪДРУЖНИЦИ
 • 1900016410 Ангел Ангелов Ганев
 • 1400349410 Асен Александров Джингов
 • 1000353510 Весела Николова Станчева-Минчева
 • 1000098910 Виолета Петкова Кунце
 • 1100146110 Вяра Маринова Тодорова
 • 1000349510 Георги Тодоров Гугински
 • 1700262510 Здравка Миркова Угринова
 • 1300526610 Калина Стоймирова Чакърова
 • 1300354110 Мариус Ангелов Величков
 • 1800270010 Милан Георгиев Пандев
 • 1700364810 Николай Тодоров Гугински
 • 1800532110 Омуртаг Методиев Петков
 • 1700354010 Стефан Жечев Кючуков
 • 1300118310 Юлиана Огнянова Наумова-Иванова
КОНТАКТИ

Адвокатско дружество Джингов, Гугински, Кючуков и Величков – www.dgkv.com

Адрес: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 10, ет. 3
Тел.: 02 932 11 00
Факс: 02 980 35 86

Текст и изображения: www.dgkv.com

За автора