Адвокат Ралица Сиракова – Адвокат София

ЗА НАС

RALАдвокат Ралица Сиракова предлага на клиентите си еднократна или абонаментна висококвалифицирана юридическа помощ и консултации в много области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита интересите на клиентите. Решителността при разрешаването на проблемите, професионалната увереност и компетентност, индивидуалния подход към всяка ситуация, възможността за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададен казус, съпровождат ежедневно работата на кантората.

Развитието и квалификацията на адвоката се определя от проблематиката на клиента, но ние не се страхуваме от новостите и промените, а с постоянното си усъвършенстване и желание да предложим висококачествено юридическо обслужване задоволяваме напълно интересите на нашите клиенти.

Всеки от нас ежедневно се сблъсква с различни проблеми, за решаването на които понякога се изискват специални знания и умения. Законодателството в България търпи динамични изменения и чести допълнения. Това изисква от Вас да сте винаги актуални спрямо последните изменения на закона и да сте гъвкави при планирането на вашата дейност.

ДЕЙНОСТ

Адвокат Ралица Сиракова извършва следните услуги
в областта на:

 • Tърговското право:
  • Регистрация на търговци и търговски дружества, клонове, търговски представителства на чужди компании;
  • Преобразуване на търговски дружества;
  • Съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества;
  • Изготвяне на договори и правно обслужване на търговски дружества;
  • Съдебна защита по търговски дела
 • Вещното и Облигационното право:
  • Консултации и представителство по облигационни и вещноправни казуси;
  • Сделки с недвижими имоти;
  • Проучване на недвижими имоти и подготовка на документация по покупко- продажба;
 • Гражданското право:
  • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
  • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;
  • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
  • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
  • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
  • Изготвяне на договори;
 • Трудовото право:
  • Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение;
  • Обезщетение вследствие на трудова злополука
 • Семейното и наследствено право:
  • Изготвяне на брачни договори
  • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
  • Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
  • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна
  • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
 • Правото на индустриална собственост:
  • консултации и действия във фазата, предхождаща заявяването на търговски марки, географски означения и промишлени образци;
  • оформяне на заявки за защитни документи за търговски марки, географски означения и промишлени образци;
  • консултации по време на поддържането на защитния документ и при възникнали спорове.
КОНТАКТИ

Адвокат Ралица Сиракова – Адвокат София – sirakova.com

Адрес: гр.София, ул. „Цар Асен” № 33Б,
Moб. тел.: 0888 355 793
E-mail: rsirakova@ gmail.com

Приемна:
Адрес: гр. София, ул. “Г.С.Раковски” 127, ет.3, офис 337, /след предварително записване/

Текст и изображения: sirakova.com

За автора