“Айсберг-2000” ЕООД – Медицинско оборудване

ЗА НАС

IcebergФирма “Айсберг-2000” ЕООД е създадена през 1999 година в гр. Сливен, България. Основната ни дейност е внос, продажба и поддържане на медицински изделия, технически помощни средства за хора с временни и трайни увреждания. Разполагаме с богато разнообразие на различните видове медицински изделия и помощно-технически средства, както и с количества на склад.

Фирмената ни политика е насочена към продукти с много добро качество, отговарящо на необходимите европейски и международни стандарти. Всички изделия имат международен сертификат за качество ISO 9001: 2000 и отговарят на правилата определени в съответните Европейски директиви – СЕ.
Разполагаме със сервизи за ремонт и поддръжка, чрез които осигуряваме гаранционно и извън гаранционно обслужване.

Фирмата ни има изградена дистрибуторска мрежа в цялата страна и извършва информационна и консултантска дейност по отношение на предлаганите продукти и системата за снабдяване с тях. Освен разпространяването на продуктите ни чрез дистрибуторската мрежа, наши клиенти са и болнични заведения, санаториуми, хотели, домове за хора с увреждания, хосписи.

От началото на 2006 г., фирма “Айсберг-2000” ЕООД е изключителен представител за България на продуктите на немската фирма Bischoff & Bischoff GmbH. Фирмата е една от водещите компании в Европа за производството на медицински изделия и помощно технически средства за хора с проблеми на опорно двигателната система.

“Айсберг-2000” ЕООД е също и представител за България на английската фирма Puretone Ltd. , една от лидерите в производството на слухови апарати и продукти в областта на слухопротезирането.

Фирмата ни е сертифицирана и има издадени всички необходими лицензи от Изпълнителната агенция по лекарства, Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика.

СЕРТИФИКАТИ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Изх. № ………………..
………….199 ……….. г.

РЕШЕНИЕ

На основание чл.30 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите и чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения на физически и юридически лица за производство, внос и поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди, ……………………………………………. (трите имена) – председател на комисията

РАЗРЕШАВА
на:
Име:……………………………………………………….
Адрес: …………………………………………………….
да извършва дейностите …………………………..(производство, внос, поддържане) на следните технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди:
……………………………………………………………
Срокът на настоящото разрешение е 3 години от датата на издаването му.
Зам.-министър (Председател на комисията):

Списък на техническите помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди и материалите за тяхното производство и поддържане

КОНТАКТИ

“Айсберг-2000” ЕООД – icebergbg.com
Адрес: гр. Сливен, бул. Хаджи Димитър 37, вх.Б ап.3
Тел./факс: 044 62 25 52
E-mail: info_at_icebergbg.com

Текст и изображения: icebergbg.com

За автора