Албена Тодорова Александрова – Нотариус Русе

ЗА НАС

imagesНотариус Албена Тодорова Александрова №304 има собствена кантора на територията на гр. Русе.

 

 

 

УСЛУГИ
  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.
ГАЛЕРИЯ

images (1)images (2)
КОНТАКТИ

Албена Тодорова Александрова – Нотариус Русе

Адрес: гр. Русе, пл. Света Троица 2, вх. Б, ет. 2, ап. 9
Тел.: 082 822 767
E-mail: albena_aleksandrova@ abv.bg

За автора