„АЛФАСЕТ” ЕООД

ЗА НАС

alpha„АЛФАСЕТ” ЕООД е създадена 2001 г. Фирмата се занимава със строителство и реализация на готови строителни обекти, производствена, маркетингова дейност, проектиране и други дейности.
Дейността ни обхваща цялостния инженерингов процес по строителство и реализация на обекти до “ключ”– жилищни, обществени и промишлени. Извършваме външно саниране на сгради и сухо строителство, ремонти на интериора и екстериора на жилища, офиси и магазини, болнични и обществени заведения Фирмата ни обезпечава целият обхват на дейността със съответни специализирани звена и производствени мощности, както и с помощта на наши партньори.

Основното строителство на фирмата е насочено в областта на изграждане на жилищни сгради до “ключ” чрез обезпечаване с жилища собствениците на терена или чрез закупуване на терена. Реализира и обекти на външни инвеститори доверили се на коректността и качествената работа на фирмата.

Мисия

Приоритет на фирмата е качеството на изпълнение и спазване на нормативните изисквания, влагането на качествени строителни материали, прилагането на нови технологии, подходяща строителна техника и непрекъснато усъвършенстване на уменията на персонала ни.

Дружеството има опит в работа по Европейските програми. Вписани сме в Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България – Първа група строежи от трета до пета категория и Втора група строежи от четвърта категория. Имаме внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

От 2001г. до момента фирмата успешно работи на строителния пазар, спазвайки основни положения заложени във фирмената политика: коректност, срочно и качествено изпълнение, стриктно спазване на работните проекти. Екипа на фирмата се състои от специалисти с инженерно-строително и икономическо образование с различни профили.

ГАЛЕРИЯ

picture33OLYMPUS DIGITAL CAMERApicture8picture11picture41picture40picture34picture35picture36OLYMPUS DIGITAL CAMERApicture13picture12picture4picture5picture6picture7picture8picture9picture10picture11picture39picture3picture 2picture1001002OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAalpha
КОНТАКТИ

„АЛФАСЕТ” ЕООД – alfaset.net

Адрес: гр. София, ул. „Дойран”, № 15, вх.Б ет.5 офис №10
Тел.: 02 958 14 68
E-mail: alphaset@ mail.bg

Текст и изображения: alfaset.net

За автора