Баланс Консулт Т – Счетоводни услуги

ЗА НАС

sadБаланс Консулт Т предлага счетоводни услуги в град София, район Красно село, като счетоводно обслужване, трудово-осигурителни услуги, ТРЗ и личен състав.

Баланс Консулт Т предлага цялостно счетоводно обслужване на фирми и физически лица. Счетоводната фирма компетенто и навременно може да реши възникналите счетоводни и административни проблеми на всеки клиент свързани с дейността му, съответващи с всички действащи нормативни изисквания в съответните срокове. Баланс Консулт Т извършва следните услуги: счетоводно обслужване, счетоводни услуги, финансов одит, данъчни консултации.

УСЛУГИ

Счетоводна къща Баланс Консулт Т предлага пълно счетоводно обслужване на фирми и физически лица. Пълно счетоводно обслужване, което предлагаме включва:

 • Текущо начисляване и изготвяне на платежни документи за разплащания с бюджета
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки – декларации по ЗДДС
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи

Годишно счетоводно обслужване, което предлагаме включва: изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ, изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт, изготвяне и представяне на годишни финансови отчети.

Трудово-осигурителни услуги

Счетоводна къща Баланс Консулт Т в град София предлага за своите клиенти трудово-осигурителни услуги като:

 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на ведомости – разплащателни за изплатени заплати
 • Издаване на нужни документи при прекратяване на трудови правоотношения
 • Изготвяне на необходимия пакет от документи при пенсиониране
 • Изготвяне и издаване на служебни бележки за изплащане на детски надбавки от съответното поделение за социално осигуряване
 • Изготвяне на служебни бележки по зададен формуляр при искане за банков кредит

ТРЗ и личен състав

Счетоводна фирма Баланс Консулт Т предоставя счетоводни услуги при водене, обработка и отчитане на дейности свързани с ТРЗ (труд и работна заплата) и личен състав като:

 • Изготвяне и регистриране в НАП (Национална агенция по приходите) на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на служебни бележки, граждански договори и сметки за изплатени суми
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, както и заверка на осигурителен стаж
 • Изготвяне на ведомости и служебни бележки за заплати, изчисляване на отпоски и болнични
 • Представяне на информация за осигурените лица в регистъра на НОИ (Национален осигурителен институт)
 • Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета

Предлагаме счетоводни услуги на фирми от различен тип бранш – хотелиерство, ресторантьорство, селско стопанство. Целта на нашата счетоводна фирма е насочена към качествено изпълнение в кратки срокове на поставените ни задачи. В Баланс Консулт Т работят екипи от квалифицирани специалисти в областта на счетоводството и одиторството.

КОНТАКТИ

Баланс Консулт Т – Счетоводни услуги – balanceconsult-t.com

Адрес: гр. София, ул. Дечко Йорданов, бл. 12
Тел.: 02 958 60 40
Моб. тел.: 0887 477 175

Текст и изображения: balanceconsult-t.com

За автора