БУЛБИОКЕМ ЕООД

ЗА НАС

UntitledОРГАНИЗАЦИЯ
Дружеството разполага със собствена производствена база оборудвана със модерни инсталации и ресурси за обслужване на работния цикъл от доставката на суровини до реализиране на готовата продукция. При производството се спазват националните нормативни документи, като същевременно с това се следи качеството на всеки продукт. Дружеството предоставя всички необходими съпътстващи документи – Информационни листи за безопасност, Инструкции за употреба, Технически описания, Декларации за съответствие на продукта. Технологичната база се модернизира съобразно промените в изискванията на пазара и желанието ни да бъдем полезни на нашите клиенти.
КАЧЕСТВО
Ние държим на провежданата политика относно качеството и контрола на входящите суровини и изходящата продукция. Служителите притежават професионална квалификация и иновативно мислене, които допринасят за търговска политика изцяло ориентирана в услуга и удоволетворяване на изискванията на клиента. Създадени са трайни отношения с доставчици доказали поддържането на висок стандарт в областта на химическото производство.
ОЩЕ
БУЛБИОКЕМ ЕООД осигурява специализирана консултация при избор на покритие в зависимост от нуждите на клиента, гаранция за продуктите и кратки срокове за изпълняване на заявките.

БУЛБИОКЕМ ЕООД е дружество специализирано в производството на бои, лакове, разредители, лепила, индустриални покрития, системи за антикорозионна защита под марката “БУЛМАТ” закупена през 2012 година. Продуктовата структура обхваща широка гама вододисперсионни бои и покрития на база алкидни, алкид-уретанови, полиуретанови, винилхлоридни, акрилни, епоксидни, хлоркаучукови и други видове смоли. Продуктите се произвеждат със висококачествени суровини на BAYER, BASF, EVONIK, ELEMENTIS, TEGO, LEUNA HARZE, СARDOLITE, CLARIANT, SCOTT BADER.

ПРОДУКТИ
КОНТАКТИ

БУЛБИОКЕМ ЕООД – bulmat-bg.com

Адрес: гр. Габрово, ул. “Малчика” 4
Тел.: 066 80 48 17
Факс: 066 80 63 62
E-mail: bulmat_ltd@ abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: bulmat-bg.com

За автора