Веселина Георгиева Връблянска – Нотариус София

ЗА НАС

imagesНотариус Веселина Георгиева Връблянска практикува своята професия в собствена кантора в гр. София

Нотариуса е лице упълномощено да заверява пълномощни и декларации, издава нотариални покани, предлага изповядване на сделки за МПС и недвижими имоти и други услуги.

 

УСЛУГИ
 • Правни консултации
 • Договори
 • Договори за доброволна делба
 • Сделки с недвижими имоти
 • Нотариална заверка на документи,преписи,подписи и дати
 • Нотариална заверка на пълномощни
 • Приемане и съхранение на завещания
 • Обявяване и връщане на завещания
 • Договори за покупко-продажба на МПС
 • Нотариални покани – изготвяне и връчване
 • Други правини услуги
КОНТАКТИ

Веселина Георгиева Връблянска – Нотариус София

Адрес: гр. София, ул. Неофит Рилски 1, ет. 1, ап. 1
Тел.: 02 851 8751, 02 952 4492
Факс: 02 952 44 92
Е-mail: vrablianska@ abv.bg

За автора