Веселин Минчев Икономов – Нотариус Нова Загора

ЗА НАС

imagesНотариус Веселин Минчев Икономов – Безчастная има собствена кантора на територията на гр. Нова Загора .

 

 

 

УСЛУГИ
  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.
ГАЛЕРИЯ

images (1)download
КОНТАКТИ

Веселин Минчев Икономов – Нотариус Нова Загора

Адрес: гр. Нова Загора, ул. 24 май 2
Тел.: 045 769 595
E-mail: ves_ikonomov@ abv.bg

За автора