Водно Строителство – Хасково АД

ЗА НАС

kompletstroi_55Водно Строителство – Хасково АД е поделение на раздържавеното през 1997 година Водно Строителство АД, което води своето начало от далечната 1904 година, като специализирана единица за изпълнение на различни видове хидро строителство, напоителни и отводнителни обекти, корекции на реки и диги, помпени станции и други.

През 1997 година Водно Строителство АД е разделено на множество фирми, обособени по региони, за да се улесни раздържавяване на дружеството, като следните новосъздадени фирми влизат в състава на консорциума.

Водно Строителство – Хасково АД се занимава със строителство на хидромелиоративни, канализационни и водоснабдителни обекти, включващи водохранилища, напоителни системи, отводнителни помпени станции от различен тип – стационарни, плаващи, дъждовални и комбинирани, пречиствателни станции и съоръжения за прочистване на индустриални и питейни води.

Водно Строителство – Хасково АД изгражда укрепващи съоръжения – язовирни стени и диги, извършва корекция на речни корите.

КОНТАКТИ

Водно Строителство – Хасково АД

Адрес: гр. Хасково, бул. Георги С. Раковски 1
Тел.: 038 66 44 04, 038 66 24 92
Моб. тел.: 0888 26 42 86
E-mail: stroi_hc@abv.bg

За автора