Деспред АД – Транспортни услуги

ЗА НАС

DESPRED-logo-BG-354x72pxДружеството е основано през 1947 г. като държавно спедиторско предприятие. До 1997 г. Деспред АД е единствен доставчик и възможен партньор за спедиторски услуги на територията на Република България. След 1997 г. дружеството е регистрирано като акционерно със 75 % собственост на държавата и 25 % частни акционери. Деспред АД е изцяло приватизирано през 2000 г. и регистрирано като публично дружество. Акциите на Деспред АД се търгуват свободно на капиталовия пазар. Дружеството е с капитал от 1 928 262 лева, разпределен в 1 928 262 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка.
Новите собственици запазват дейността, структурата и натрупаните знания и инвестират в познатата търговска марка ДЕСПРЕД, символ на професионализъм и доверие.

За периода 2005-2014 г. над 44 % от акциите са придобити от CSIF АД – инвестиционно дружество с холдингова структура в областите: логистика, земеделие, туризъм, промишленост, зелена енергия. През 2013 г. в структурата на холдинга се включва и Порт България Уест АД – морско пристанище в гр.Бургас.
CSIF придобива допълнително акции и става мажоритарен собственик в Деспред АД в началото на 2014 г., с размер на участието над 90% от капитала на компанията.

През месец юни 2014 г. холдинг CSIF продължава усилията да възроди традиционните за Република България икономически дейности и чрез закупуването на RO/RO Passenger ship възстановява дългогодишната черноморска линия Бургас-Поти-Новоросийск.

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Деспред АД е водеща, изцяло българска спедиторска фирма, която от над 65 години премахва всички географски граници за своите клиенти.
Основният ни капитал са нашите служители – висококвалифицирани, сигурни на работното си място и развиващи се.
Политиката на Деспред АД е изцяло насочена към клиента, базирана на взаимно доверие, дългосрочно партньорство и удовлетвореност от добре свършената работа.
Нашите ценности:

  • Доволни клиенти;
  • Качество на предлаганите услуги;
  • Екипност и признание;
  • Отговорност и ангажираност;
  • Съпричастност и доверие;
  • Сигурност на работното място;
  • Инициативност и креативност;
  • Възможност за обучение и развитие.

Нашата цел е успехът на нашите клиенти и партньори.

CSIF ХОЛДИНГ

CSIF е частно инвестиционно дружество, основано през 2005 г. Негови акционери са Цветелина Бориславова и фондацията й Кредо Бонум.

Монек-ЮГ АД
Пампорово АД
Хотел Перун Лодж – Банско
Порт България Уест
Булджак ЕАД
Деспред АД

ГАЛЕРИЯ

customs-home-img2customs-innerRoPax-DRUJBA_1
КОНТАКТИ

Деспред АД – Транспортни услуги – despred.com

Адрес: гр. София, ул. Веслец 84
Тел.: 02 931 39 50; 02 931 39 52
Е-mail: info@ despred.com

Текст и изображения: despred.com

За автора