Детска къща “Монтесори” – Детска къща София

ЗА НАС

monteДетска къща Монтесори помага на децата да разкрият истинските си заложби в свят от безкрайни възможности.

Ние осигуряваме любяща, красива, специално подготвена и стимулираща Монтесори среда, която подпомага развитието на децата според техните индивидуални и естествени възможности; среда, където децата с истинска радост извършват активности, които имат цел и са спонтанно избрани.

Ние уважаваме всяко дете и създаваме условия за развитие на неговата самостоятелност, уважение към себе си, другите и околната среда.

Ние вярваме, че всяко дете в развитието си е водено от своите нужди, наклонности и специални дарби – попиващият ум (absorbent mind) и сетивните периоди (sensitive periods).

ПРИЕМ

В Детска къща Монтесори се обучават деца с различен произход, националност, етнос, религия и семейна структура. Детето може да бъде включено в група за деца между 2.5 и 6 годишна възраст, ако до 1 септември на съответната учебна година е навършило 2.5 години и не ползва памперс.

Процес на кандидатстване
стъпка по стъпка

Стъпка 1: Предварително уговорени наблюдения
Родители, които проявяват интерес и желание децата им да посещават Детска къща Монтесори (ДКМ), преди да попълнят молбата за кандидатстване е необходимо да уговорят час за посещение и наблюдение. За целта моля, обадете се на тел. +359 884 032 852 между 15:00 и 16:30 часа или между 17:30 и 18:30. Посещения са възможни всеки работен ден след 17:30ч.

Стъпка 2: Молба за постъпване и такса за разглеждане на документи
След като вземете решение, че желаете детето Ви да учи в ДКМ, моля, попълнете молбата за постъпване, изпратете я или я донесете в нашия офис заедно с 25 евро такса, за разглеждане на кандидатурата и всички съпътстващи документи, както и за участие в процеса на кандидатстване.

Стъпка 3: Участие в родителска среща (без детето)
Родителската среща се провежда вечер след 18:00ч. Тя включва:
• Представяне на Монтесори метода на обучение
• Разглеждане на Детска къща Монтесори
• Сесия с въпроси и отговори

Стъпка 4: Ден за посещение на детето в Детска къща Монтесори
Детето ще се присъедини към група от деца-кандидати или индивидуално и ще прекара 45 минути в учебната стая с нашия преподавател. Родителите не участват в тази среща. Тази стъпка е необходима, за да прецени преподавателят дали детето е емоционално, физически и психологически готово да се присъедини към съответната група за обучение.

Стъпка 5: Отговор и решение за Вашата кандидатура
Решенията се взимат от директора на ДКМ и преподавателите. Тези решения се основават на впечатления от посещението на детето и в съответствие с осигуряване на баланса в групата по признаците възраст и пол.
Отговорът и нашето решение ще получите в рамките на 5 работни дни по електронна поща и/или с писмо по пощата.
Ако нямаме налични свободни места в момента, детето може да бъде включено в списък на чакащите. При освобождаване на място, ще Ви уведомим по телефона, електронната поща и/ или писмо, че детето Ви е прието в ДКМ.

Стъпка 6: Договор за обучение и еднократна такса
Ако детето Ви е прието, необходимо е да донесете в ДКМ подписан Договор за обучение, както и да внесете еднократна такса от 150 евро преди първия учебен ден за Вашето дете. След като получим таксата и договора, ще запазим място на детето в групата, а родителите се обвързват с изплащането на предстоящата годишна такса за обучение.

Стъпка 7: Всички необходими документи и такса обучение
Моля, изпратете/донесете всички необходими документи не по-късно от деня, в който детето започва да посещава ДКМ.

Приемаме деца целогодишно при наличие на свободни места.

Моля, ако имате въпроси, свържете се с нас на телефони:
+ 359 884 032 852 и +359 2 962 27 48, както и
на електронен адрес: office@montessori-bulgaria.com

ПРОГРАМИ

Програмата на Детска къща Монтесори и учебната стая са организирани в няколко образователни области – практически живот, сетивни упражнения, езикови упражнения, математика. Те спомагат за изграждане на самостоятелност, концентрация, воля и умения за общуване.

Упражнения от практическия живот
‘Упражненията от практическия живот са онези съществени, обикновени задължения като миене, пране, метене, готвене и чистене, които ние като възрастни правим, за да подготвим, поддържаме и разкрасяваме заобикалящата ни среда.” (Моли О’Шанъси)

Тези упражнения са познати на децата, защото те ги виждат вкъщи всеки всеки ден и именно те са връзката между дома и детската къща. Упражненията от практическия живот улесняват адаптацията и ориентацията, помагат на детето да се чувства сигурно и удобно новата среда, насърчават самостоятелността, укрепането и координацията на движението, развитието на волята и концентрацията.
Всички подобласти в упражнения от практическия живот имат за цел да помогнат за осъзнаването на детето. Когато детето е осъзнато, то може да изразява уважение и да предприема подходящи дейстия.

За упражнения от практическия живот, както и за всички области на обучение в Монтесори, цикълът на работа е много важен. Той подпомага оформянето на логическото мислене, организацията на ума и изразяването на уважение. Цикълът се състои от три части: начало – когато се взима материала от мястото му; среда – когато се случва самата активност; край – когато материалът се връща на мястото му и се почиства мястото, където сме работили.

Сетивни упражнения

Първият опит на децата е чрез техните сетива, които Мария Монтесори нарича „органи на връзките”. Чрез тези връзки и взаимоотношения със средата, децата започват да разбират света.

Сетивните упражнения помагат на децата да осъзнаят физическите свойства на света като цвят, размер, форма, текстура, музикален тон и т.н.
Чрез сетивните упражнения децата също започват да класифицират и категоризират своите сетивни впечатления и възприятия.

Друга цел на сетивните упражнения е да усъвършенстват сетивната способност на децата за разграничение.

Материалите за сетивните упражнения дават само „ключове”, които помагат на децата да изяснят своите впечатления, да ги подредят и да развият своята интелигентност.

Чрез сетивните материали децата изучават география, ботаника, различни култури и се подготят за писане, геометрия и алгебра.
Тези материали подготвят математическото мислене, а Мария Монтесори ги нарича още „път към интелигентността.”

Език

В книгата си „Попиващият ум” Мария Монтесори споделя, че “ Езикът не само обединява хората в групи и нации, но е основна отличителна разлика между човека и всички останали видове. Езикът лежи в основата на онази трансформация на средата, която наричаме цивилизация.”
Езикът се проявява съзнателно около първата година.
Когато говорим за езика е важно да вземем под внимание няколко фактора:
1. Детето трябва да бъде изложено на реч и вокализация, докато механизмите на вокализация се развиват. Затова езикът, който използаме, докато говорим на детето трябва да бъде богат и разнообразен.
2. Детето трябва да развие определена форма на взаимодейстие – вербална и невербална. Трябва да взаимодейства и общува с хората.
3. Детето трябва да има способността за разбира символиката на езика (писане и четене), за да успее да развие напълно своя дар, наречен език.

Ние помагаме на децата да разберат света и разкриваме света на езика, защото той е ключът към развитието. Сетивните периоди за език и ред подпомагат този процес.

Когато говорим за езика, имаме пред вид устна и писмена реч. Писмената реч включва писане и четене. Ако децата са подготвени индиректно и имат възможността да работят със естивните материали, те спонтанно започват да пишат,а след това да четат.
Др. Монтесори открива, че за децата е по-лесно да се научат да пишат и четат, докато са в сетивния период на говоримия език. Деца, които започват първи клас, умеейки да пишат и четат, се справят по-добре в у училище.

Математика
Роджър Бейкън казва, че „математиката е вратата и ключът към всички науки.”
Четирите естествени тенденции за ред, точност, преценка (изчисление) и абстракция подмомагат математическото мислене. Има голям брой съществени способности, от които се нуждае детето, за да извършва математически операции: разграничение, разпознаване на еднаквост и различие, построяване и сравнение на серии, откриване на взаимоотношения, разбиране на терминологията. Много от тези способности се развиват непряко с активностите, с които работят децата преди да започнат заниманията по математика и по специално сетивните и езикови упражнения.

Детето започва работа с Монтесори математическите материалите на около четири годишна възраст. Започва се с числата от 1 до 10. Следват десетичната система, броене, запаметяване , преход към абстракция и дроби.

Музиката, изобразителното изкуство, географията, биологията, градинарството са включени в ежедневната програма на Детска къща Монтесори. Материалите, свързани с тези заниманията са част от упражненията от практическия живот, сетивните и езиковите упражнения.

ЯСЛА 15 М. – 3 Г.

Групата на прохождащите деца (The Toddler Class) предоставя на деца от 16 месеца до 2.5/ 3 годишна възраст възможност за себеразвитие и утвърждаване в любяща атмосфера на уважение и подкрепа. Учебната стая е съобразена със социалните, физическите, емоционалните и психологическите нужди на децата на тази възраст.
Децата изпълняват индивидуални и групови активности. Всичко в подговената среда е съобразено с ръста на децата и е безопасно и естетически привлекателно за тях.

Заниманията са в областите:

Практически живот – грижа за средата (почистване, миене, поливане на цветя), грижа за себе си (ходене до тоалетна, миене на ръце, обличане, приготвяне на плодова закуска), грижа за другите;

Език – обогатяване на речниковия запас чрез четене на книги, използване на езикови карти и материали, разговори;

Сетивни активности – разграничение по цвят, форма, големина, текстура;

Приложни изкуства – използват се нетоксични и естествени материали;

Музика – децата изучават песни на различни езици и се запознават с различни музикални инструменти;

Физически упражнения – организирани и свободни игри, както и активности в подкрепа на развитието на детската моторика

Всяко дете може да изпълни тези упражнения, защото те са лесни и повтарящи се, което помага в изграждането на модел за ред, самоуважение и увереност. Децата всеки ден имат възможност да се социализират, както и да празнуват заедно рождените си дни.

ГАЛЕРИЯ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPlaying in our yard (4)Playing in our yard (3)Playing in our yard (2)OLYMPUS DIGITAL CAMERAMultiplication Control BoardsMCH_23_12_2009 (24)MCH_23_12_2009 (9)Language CardsIMG_3373OLYMPUS DIGITAL CAMERA
КОНТАКТИ

Детска къща “Монтесори” – montessori-bulgaria.com

Адрес: гр. София, ул. Яна Язова N6,
Моб. тел.: 0884 032 852
Тел.: 02 962 27 48
Е-mail: office@ montessori-bulgaria.com

Текст и изображения: montessori-bulgaria.com

За автора