“Еко Ресурс Р”

ЗА НАС

EkoResurs-info-register“ЕКО РЕСУРС – Р” ООД, гр. София e дружество с ограничена отговорност създадено през есента на 2004 г. с предмет на дейност: Услуги за сметосъбиране и сметоизвозване, предварителна обработка (сепариране, балиране и временно съхранение), товарене и транспортиране на битови, промишлени и разделно събрани отпадъци до краен преработвател с цел рециклиране, оползотворяване или обезвреждане ; Лятно и зимно почистване на улици, площади и места с обществена значимост; Озеленяване.

Под ръководството на опитни специалисти фирмата се развива с бързи темпове като постоянно увеличава производителността и качеството на изпълняваните дейности. Инвестициите са насочени към оборудване на производствените сгради със съвременни съоръжения и доставка на модерна високопроизводителна техника за качествено и екологосъобразно третиране на отпадъците за стриктно спазване на директивите на ЕС, нормативната уредба на водещи страни в областта на третиране на отпадъците и Българската нормативна уредба.

БИТОВО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Фирма “ЕКО РЕСУРС-Р” ООД, организира събиране и извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци /без опасни/, от фирми, предприятия, организации и физически лица. Услугите могат да се извършват, след сключване на договор за извършване на конкрeтна услуга за срок и пеpиодичност, или по предварителна заявка без договорни отношения между страните. Фирмата разполага със специализирани автомобили, техника и съдове за смет с различна вместимост и предназначение в зависимост от вида на услугата. Избора на технология за събиране и извозване на отпадъците се определя от конкретните условия и желанието на възложителя.

Услугите които предлага фирмата са:

сметосъбиране и сметоизвозване на съдове с вместимост: 0.110 л., 0.240 л., 1.100 л., 3.5-4.0 куб.м., 15-18 куб.м., 30-40 куб.м. и контейнер преси 12-18 куб.м.
извозване на смет, строителни и други отпадъци със самосвална и товарачна техника.
Почистване на неорганизирани сметища.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА РАЗДЕЛНИ СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ

Предварителната обработка на разделно събираните отпадъци, включваща сепариране, балиране, временно съхранение и предаване на краен преработвател за оползотворяване или рециклиране.

Фирмата разполага с производствена площадкa за събиране, временно съхранение на разделно събрани отпадъци и предварителната им обработка /сепариране и балиране/ преди предаването им за оползотворяване или обезвреждане. Площадката е с местонахождение в гр.София.

Сепарирането на отпадъците първоначално се извършваше ръчно, но сега има инсталация за сортиране на отпадъци. Дейностите по балиране, сортиране, товаро-разтоварване, временно складиране и транспортиране на отпадъци се осъществява с модерна и съвременна техника.

ЕКО РЕСУРС – Р ООД има договори с някои от Националните организации за оползотворяване на отпадъци за събиране на разделно събрани отпадъци и предварителната им обработка. Фирмата събира отпадъци от домакинства, фирми, административни, търговски и други организации.

Преработвателите на които предаваме крайната продукцията за оползотворяване са:

 • Книжна фабрика – Искър АД
 • Дуропак АД
 • ХХИ Костенец АД
 • Унитрейд – 2002 ООД
 • Мегапорт ООД
 • Завод за хартия- Белово АД
 • Дружба АД
 • Каскада ООД
 • Екобулхарт ООД
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ЕКО РЕСУРС – Р ООД е специализирана в производството на дървени паркови и детски съоръжения.

Дейността озеленяване включва поддръжка на озеленени площи, предназначени за широко ползване – паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове, поддържане на всички структурни елементи на озеленени площи и насаждения по улици, алеи и площади, включително и резитба и оформяне на короните на растенията.

Други дейности, които фирмата извършва са: поддръжка и ремонт на паркови алеи, изработка на дървени паркови мебели и съоръжения, поддържане на чистота и транспортиране на отпадъци.

Продукцията  е съобразена с новата тенденция за екологичност и естетика на заобикалящата ни среда.

Фирмата работи както с държавни и общински структури по обслужване на обществени площи, така и на частни терени и територии.

Озеленяването на публични обществени площи, изисква висок професионализъм, предприемчивост и знания, за да бъде доведено до край в необходимите срокове и да отговаря на всички съвременни изисквания на градоустройството и териториалното устройство.

Фирмата притежава собствен разсадник за производство и продажба на декоративна растителност, и е обезпечена със собствена специализирана техника и съоръжения.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ

Градински център ЕКО

ЕКО РЕСУРС-Р инвестира в създаването на собствен разсадник за производство и продажба на декоративна растителност.

Градински център ЕКО е официален дистрибутор на ОВОЩЕН РАЗСАДНИК ЕЛИТ- гр. Петрич.

 • Иглолистни дървета и храсти
 • Широколистни дървета и храсти
 • Увивни и катерливи растения
 • Многогодишни цветя
 • Едногодишни цветя
 • Растения за алпинеум
 • Тревни смеси
 • Семена и луковици
 • Торф и почвени субстрати
 • Торове
 • Работни саксии
 • Ръчно изработена керамика
 • Пластмасови изделия
 • Други
ГАЛЕРИЯ

322kultivatortf334700_bguntitledsa saita 057sa saita 048sa saita 042sa saita 022-1Picture 845bobi 01319102011245919102011241411112011850(1)
КОНТАКТИ

“Еко Ресурс Р” – ekoresurs-r.com
Адрес: гр. София, ул. Градинарска 1
Тел./факс: 02 936 62 02
Е-mail: office_at_ekoresurs-r.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: ekoresurs-r.com

За автора