“Етис 2007″ -Представителство на чужди фирми в България – Ремонта на стъпални регулатори

ЗА НАС

Etis-info-registerФирма ЕТИС 2007 ООД София е приемник на активите и пасивите на фирма ЕТИС ООД, създадена през 1993 година.

Фирмата е със 100% частен капитал.

През 1994 година става изключителен представител на италианската фирма PASSONI & VILLA Spa Италия за територията на България.

През тези години фирмата насочва своята дейност в областта на диагностиката, ремонта на стъпални регулатори – основнен възел на силовите трансформатори в поделенията на енергосистемата на България – електропроизводство, пренос и разпределение на електрическа енергия.

Клиенти в областта на диагностиката на стъпални регулатори са и големи промишлени предприятия като Кремиковци, МОК Елаците, МОК Асарел, Лукойл Нефтохим и други.

През 1998 година ставаме изключителен представител на руската фирма ТАВРИДА ЕЛЕКТРИК – един от световните лидери на производство на апаратура средно напрежение на базата на вакуумна техника.

Специалистите на фирмата са с доказани качества и многогодишен опит в областта на силовите трансформатори, стъпалните регулатори и апаратура средно и високо напрежение. Много от тях са работили в системата на бившето ДСО ЕЛПРОМ и са участвували в проектирането, производството и износа на силови трансформатори, стъпални регулатори, апаратура средно и високо напрежение.

ДЕЙНОСТ

Диагностика и ремонт на стъпални регулатори и силови трансформатори

 • диагностика на стъпални регулатори
 • ремонт на стъпални регулатори
 • диагностика на силови трансформатори
 • диагностика и ремонт на моторни задвижвания на стъпални регулатори
 • диагностика, преработка на контактни системи и всички основни възли на мощностни превключватели на стъпални регулатори

Големият ни опит при тези видове дейности показва, че диагностиката на много места е показала критични състояния на стъпалните регулатори и силови трансформатори , като същевременно дава възможност на ръководителите в съответната фирма правилно да планират ремонтните си дейности.

В зависимост от решението на Възложителя необходимите ремонти на база заключенията от диагностиката могат да бъдат извършвани на място от нащите специалисти.

В това отношение също така имаме богат опит и сме на Ваше разположение.

Представителство на чужди фирми в България :

 • Официален представител на Фирма FMT ZAJECAR – СЪРБИЯ, производител на измервателни трансформатори специални трансформатори за железниците. През годините сме доставили на ЧЕЗ, ЕОН, ЕНЕРГО ПРО над 3000 токови и напреженови трансформатори средно напрежение, както и повече от 200 броя специални трансформатори за модернизацията на българските железници.
ОБЕКТИ
 • Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД – Варна
 • ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД – София
 • ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР АД – София
 • ТЕЦ ВАРНА
 • ПАВЕЦ ЧАИРА
 • ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
 • ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД
 • МИНИ МАРИЦА ИЗТОК АД
 • ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД
 • ТЕЦ МАРИЦА 3
 • ТОПЛОФИКАЦИЯ АД София
 • КРЕМИКОВЦИ АД
 • МОК ЕЛАЦИТЕ АД
 • МОК АСАРЕЛ АД
 • ЮМИКОР АД
 • ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД
 • ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ ООД
КОНТАКТИ
“Етис 2007″ ООД – etis2007.com
Адрес: гр. София, ул. “Сава Михайлов”, бл. 146, вх. Ж, ап. 143
Тел.: 02 920 04 26
Факс: 02 920 16 90
Е-mail: etisltd@mail.orbitel.bg
Управител: Божидар Спасов – 0888 231 447
Технически директор: Георги Данов – 0888 280 883
Производствен директор: Петър Драгански – 0888 257 227


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: etis2007.com

За автора