ЕТ РАДАН ЧОЛАКОВ

ЗА НАС

Untitled6ЕТ РАДАН ЧОЛАКОВ е дружество, което е със седалище град Хасково и данъчен адрес на управление ул. Чучулига No 15. Компанията е е регистрирана през 1997 година, с основна икономическа дейност, насочена в сферата на строителството.

ЕТ РАДАН ЧОЛАКОВ се развива с извършването на комплексно строителство на сгради и съоръжения /промишлено и гражданско/ и прилежаща им инфраструктура. Извършва също и реконструкция, основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения.

В компанията работи екип от кадри, които притежават висока квалификация и богат опит. На тяхно разположение има и нужното съвременно техническо оборудване, което позволява дейностите да се извършват качествено и в срок.

ЕТ РАДАН ЧОЛАКОВ е строително дружество, което е наложено на пазара и има отличен авторитет.

КОНТАКТИ

ЕТ РАДАН ЧОЛАКОВ

Адрес: гр. Хасково, ул. Пирин 1-3
Тел.: 038/663 157;
E-mail: et.cholakov@abv.bg

За автора