Живас ООД – Професионални препарати за хигиена и дезинфекция

ЗА НАС

zhЖивас ООД е българско частно дружество, създадено през 1990, специализирано в разработка, производство и пласмент на дезинфекционни препарати – биоциди и медицински изделия, както и почистващи препарати за нуждите на здравеопазването, обществения сектор, промишлеността, ветеринарното дело и бита.

Продуктите на Живас ООД са разработени и внедрени в съответствие с изискванията на система за управление на качеството по стандарти ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, Директива 93/42/EEC за медицинските изделия и ISO 14001:2004 (Програмата за управението на околната среда може да се види тук). Фирмата е внедрила и поддържа Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001. Политиката на Живас ООД относно поддържането на здравословни и безопасни условия на труд и изразена чрез следната Декларация.

През своята близо четвърт-вековна история дружеството се утвърди като водещ производител на българския пазар и днес предлага широка гама, включваща над 100 наименования високоефективни продукти за почистване и дезинфекция на всякакви повърхности, предмети и оборудване, медицински инструменти и апаратура, ръце и кожа, дезинфекция на питейна вода и поддържане на вода в плувни басейни.

Препаратите на Живас ООД осигуряват надеждна, отговаряща на приложимите европейски стандарти дезинфекция и висококачествено почистване. Те намират все по-широко приложение в множество сфери на обществения живот и бита. Наши клинети са болнични и здравни заведения, медицински центрове и кабинети, социални домове, детски градини, училища, обществен транспорт, хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене, спа и фитнес центрове, козметични и фризьорски салони, предприятия за производство и търговия с храни, фармацевтични и козметични предприятия, животновъдни ферми, ветеринарни кабинети и много други.

Дружеството разполага с развита мрежа от представители и дистрибутори в цялата страна, чрез която е в състояние да осигури бързо и надеждно изпълнение на всяка поръчка на своите клиенти.

Вече няколко години Живас ООД активно засилва своето присъствие и на международните пазари и успешно реализаира своята продукция в редица държави от Европа, Азия и Африка.

ПРОДУКТИ

Приоритет в дейността на Живас ООД е разработката и производството на високоефективни, икономични, безопасни и с добри потребителски качества дезинфектанти за приложение в здравните и лечебни заведия.
Създадени като биоциди или медицнски изделия, дезинфектантите на дружеството са тествани и отговарят на приложимите хармонизирани европейски стандарти за биологична ефективност по отношение на:
Бактериии – БДС EN 13697:2002, БДС EN 1276:2002 и БДС EN 14561:2006
Микобактерии – БДС EN 14348:2005
MRSA – БДС EN 1040:2006
Фунги – БДС EN 13697:2002, EN 14562:2006 и БДС EN 1650:1998
Вируси – БДС EN 14476 и стандарта на Германската асоциация за контрол на вирусните заболявания
Спори – БДС EN 13704:2002
Живас ООД предлага на своите партньори и клеинти от здравните и лечебни заведения широка гама препарати, базирани на различни активни принципи и предназначени за бърза, ефикасна и надеждна дезинфекция на повърхности, ръце и кожа, медицински инструменти, апаратура и термолабилни материали, кувьози, лабораторна стъклария, кухненски боксове и съдове, болнично бельо и инвентар, санитарен фаянс и опасни отпадъци.

За улеснение при изготвянето на дезнфикционните разтвори и прилагането на препаратите Живас ООД предлага помощни дозиращи устройства.

КОНТАКТИ

Живас ООД – Професионални препарати за хигиена и дезинфекция – www.zhivas.com

Aдрес: гр. София, бул. “Асен Йорданов” № 14 (в сградата на “Химатех” АД)
Моб. тел.: 0889 902 339
Тел./факс: 02 981 78 23; 02 980 53 35; 02 980 25 07
Е-mail: zhivas@techno-link.com

Текст и изображения: www.zhivas.com

За автора