Кастамону България АД – Ламинирани паркети Казанлък

ЗА НАС
firmalogo

Фирмата «Кастамону Ентегре» е създадена през 1969 г. в рамките на Холдинга «Хаят» с цел да осъщестявава дейност в областта на дърводобивната и дървопреработвателна промишленост. В зависимост от видовете продукция фирмата заема дялове на турския пазар в рамките на 25-50 процента, като се цели увеличаване на тези дялове. През 2011 г. консолидираният оборот на «Кастамону Ентегре» е на стойност 850 милиона USD, благодарение на новите инвестиции през 2012-та е отбелязан растеж в размер на 30% като се очаква оборотът да достигне 1.1 милиарда USD. Инвестирайки 700 милиона USD в продължение на петгодишен период «Кастамону Ентегре» ще открие 6 нови завода в страната и чужбина, с което ще се превърне в регинален лидер в този отрасъл.
На среща и работна вечеря с журналисти Председателят на Групата по дърводобив и дървопреработване в «Хаят Холдинг» и Гегерален директор на «Кастамону Ентегре» Халюк Йълдъз разказа за успехите на «Кастамону Ентегре» през 2011 г., за целите и новите инвестиции през 2012 г. «Кастамону Ентегре» произвежда плоскости от дървесни частици, MDF, ламиниран паркет, панели за врати, които се използват в мебелната промишленост, строителството и при изпълнение на декоративните работи.

«Кастамону Ентегре» има 6 завода в Турция: за производство на плоскости от дървесни частици и MDF в гр. Кастамону, за производство на MDF в гр. Адана, за производство на плоскости от дървесни частици и MDF в гр. Гебзе и 3 завода в чужбина: за производство на плоскости от дървесни частици в България, за производство на панели за врати в Румъния, за производство на крафт хартия в Босна и Херцеговина.
Освен институционалната си структура другите главни преимущества на „Кастамону Ентегре” са неговите активни, надеждни, образовани, новаторски и квалифицирани човешки ресурси.
«Кастамону Ентегре» планира следните инвестиции в страната и чужбина:

  • Инвестиция в Русия-завод за производство на MDF, плоскости от дървесни частици и OSB
  • Инвестиция в Румъния-завод за производство на MDF,
  • Инвестиция в района Анталия-Денизли, Турция -завод за производство на MDF,
  • Инвестиция в България-завод за производство на OSB.
ПРОДУКТИ
  • Ламинирани паркети
  • Панели за врати
  • Дървени плискости
ПОЛИТИКА НА КАЧЕСТВО
Политиката и разбирането на «Кастамону Ентегре» по отношение на качеството се отразява във всеки продукт в най-висока степен. На всички етапи на производството се осигурява ефективно прилагане на системата за качество, която е основен фактор при повишаване на качеството на продукцията, намаляването на разходите и провеждането на мероприятия по повишаване на качеството. Най-важният резултат от този подход е динамиката на научноизследователската и развойна дейност и пълното удовлетворение на очакванията на клиента. Работният процес в «Кастамону Ентегре» напредва с този възглед и от него не се отстъпва. Научноизследователската и развойна дейност по отношение на качеството се извършва в 12 лаборатории, разположени в нашия завод и отговарящи на стандартите EN “Euro Norm”.

ГАЛЕРИЯ

2fcdeacfc3db46d2943f4d08e7e2e2df_02cfd3544f254f39ab4db8b5eec45ac2_floorpanfa3877a8fc804823b9211657661595f5_bf9a93acdd474bd6a108afe63e9a3061_urunresimf87cb2254e754a9883bc2b4f50bc5c43_urunresmidorpanicdorpan1bdc7a5c5c76d4fbb98fd383f4fc9f945_59933a7545d24e9f99266bd4f6d9062e_k2a921b86880e5470b94355cf7075bc37b_n119459df9b26f24b0bbd5d62d11d23c4fe_urunresmi7eb5b082e04941bbabd382c8b5f802dd_slaytahsap13edab23625a14b05949c2566c9524bea_natural22
КОНТАКТИ

Кастамону България АД – www.kastamonuentegre.com.tr/

Адрес: 6151 с.Горно Сахране
Тел.: 0431 628 90
Факс: 0431 620 17
E-mail: info@ keas.com.tr

Текст и изображения: www.kastamonuentegre.com.tr/

За автора