Консултантска къща „ЕМЕСТ“

ЗА НАС

emestЕкипът на фирмата има дългогодишен опит като консултанти при разработване и внедряване на системи по управление и като одитори в следните области:

 

 

 • здравеопазване;
 • търговия с лекарствени продукти и медицински изделия;
 • общински администрации;
 • държавни институции;
 • строителство;
 • проектантски услуги;
 • преводачески услуги;
 • военна индустрия;
 • разработване на софтуер и търговия с хардуер и софтуер;
 • хотелиерство и ресторантьорство;
 • туристически агенции;
 • учебни центрове;
 • издателска дейност и др.
СТАНДАРТИ

Научете повече от статиите какво представляват стандартите ISO и какви са особеностите и предназначенията на различните видове.

УСЛУГИ

Консултантска къща „ЕМЕСТ“ извършва консултантски услуги, одити и обучение по системи за управление.

Подробна информация за всяка дейност ще откриете в специализираните страници:

КОНСУЛТАЦИИ

„ЕМЕСТ” ООД има разработена методика за оказване на консултантска помощ на организациите при разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с изискванията на стандартитеISO 9001:2008ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, BS OHSAS 18001:2007НАССР система и др.

Нашата методика включва:

 • определяне на обхвата на системата за управление;
 • предварителна оценка на степента на готовност на организацията за внедряване на система за управление;
 • идентифициране на процесите, протичащи в организацията и уточняване на организационната структура;
 • определяне на необходимите ресурси за внедряване и поддържане на системата;
 • определяне на структурата на документацията на системата;
 • определяне на политиката и целите;
 • определяне на отговорностите и пълномощията на персонала при разработване, поддържане и подобряване на системата;
 • разработване на документите на системата съвместно с отговорните лица от страна на организацията;
 • внедряване на системата и оказване на помощ при обучение на персонала на организацията по изискванията на внедрената система за управление;
 • оказване на помощ при извършване на вътрешните одити;
 • оказване на помощ за подготовка на прегледа от ръководството;
 • оказване на помощ при избор на сертифициращ орган;
 • оказване на помощ при подготовка за сертификация и присъствие на сертификационния одит по желание на ортанизацията.

Нашата методика отчита структурата и големината на организацията, специфичните процеси, квалификацията на персонала, изградените положителни практики и др., което ще направи Вашата система за управление уникална.

КОНТАКТИ

Консултантска къща „ЕМЕСТ“ – emest.net

Моб. тел.: 0899 905 107; 0888 113 994; 0895 636 950; 0899 228 495

Текст и изображения: emest.net

За автора