Мариана Недялкова Георгиева – Безчастная – Нотариус Димитровград

ЗА НАС

imagesНотариус Мариана Недялкова Георгиева – Безчастная има собствена кантора на територията на гр. Димитровград.

 

 

 

УСЛУГИ
  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.
ГАЛЕРИЯ

-димитровград-мариана-недялкова-георгиева-безчастная-355

КОНТАКТИ

Мариана Недялкова Георгиева – Безчастная – Нотариус Димитровград

Адрес: гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски 13, партер,Съд.палата
Тел.: 039 162 035
E-mail: mariana355@ abv.bg

За автора