Медицински център “Хасково”

ЗА НАС

HaskovoМедицински център “Хасково” е създаден през 2001 г. като дъщерно дружество на МБАЛ Хасково АД. Оказва специализирана доболнична медицинска помощ по договор с НЗОК и др. здравно-осигутителни дружества в следните области: кардиология; ендокринология; неврология; детски болести; гастроентерология; нефрология; инфекциозни болести; ортопедия и травматология, очни болести; УНГ; акушерство и гинекология; хирургия; дерматология; физиотерапия; урология; образна диагностика; съдебна медицина.

ВХОД

В лечебното заведение работят висококвалифицирани специалисти, които разполагат с нова и високотехнологична апаратура. Разкрити са модерни функционални кабинети за извършване на велоергометрия, ехография на коремни органи, щитовидна жлеза и ехокардиография, холтер мониториране, аудиометрия, доплерова ехография, електроенцефалография – ЕЕГ, електромиография – ЕМГ, колпоскопия, авторефрактометрия, ФГС, ФКС, ФСС, ректоскопия и електрокоагулация и др. Центърът разполага и с единствения в областта аргонов лазер за лечение на кожни новообразувания.  Сформирани са и следните Лекарски Консултативни Комисии (ЛКК) – Обща ЛКК и няколко специализирани – акушеро-гинекологична, неврологична, хирургична, инфекциозна, ортопедична.

СПЕЦИАЛИСТИ
д-р Ангелина Димова КОСТОВА Невролог
д-р Ангел Христов НЕДЕВ УНГ
д-р Анна Бойдева ВЕЛЧЕВА Акушер-гинеколог
д-р Антоанета Георгиева КАМБЕРОВА Детска кардиология
д-р Антоанета Иванова ЧЕСТИМЕНОВА Акушер-гинеколог
д-р Виолета Александрова ПЕТЛЕШКОВА-ВЪЛЕВА Акушер-гинеколог
д-р Владимир Андреев ВЛАДИМИРОВ Уролог
д-р Владимир Тенчев СТАМБОЛОВ Анестезиолог
д-р Ганчо Георгиев ДИЦОВ Вътрешни болести
д-р Георги Атанасов ФОТЕВ Ортопед
д-р Георги Димитров ХРИСТОВ УНГ
д-р Димитър Павлов ПАВЛОВ Ортопед
д-р Димитър Христов МАКАКОВ Клинична патология
д-р Димитър Ташев КЮЧУКОВ Хирург
д-р Димка Георгиева ЗАПРЯНОВА Инфекционист
д-р Ергюн Реджебов КЕХАЙОВ Акушер-гинеколог
д-р Живко Георгиев АТАНАСОВ Ортопед
д-р Живко Петров ФИЛЕВ Дерматолог
д-р Иван Маринов ИВАНОВ Хирург
д-р Йордан Александров ПОПОВ Хирург
д-р Красимира Иванова КИНОВА Инфекционист
д-р Лилия Маринова КРАЛИКОВА Акушер-гинеколог
д-р Лиляна Христова КОНДАКЧИЕВА Физикална медицина
д-р Людмил Петров ЛИТОВ Акушер-гинеколог
д-р Маруся Атанасова ЗАПРЯНОВА Кардиолог
д-р Мери Хачик ЕВЛИЯН Ендокринолог
д-р Петър Янчев ХУБЕНОВ Инфекциозни болести
д-р Светлана Вълчева БРАЯНОВА Нефролог
д-р Светослав Георгиев ХРУСАНОВ Ендокринолог
д-р Спас Стоянов ЦРЪНЧЕВ Гастроентерология
д-р Стефка Славчева АНДРЕЕВА Акушер-гинеколог
д-р Стефка Христова ХРИСТОВА Акушер-гинеколог
д-р Теню Манахилов ТЯНКОВ Офталмолог
Д-р Тодор Димитров ПАНДОВ Вътрешни болести
д-р Тошко Георгиев ДЕЛЧЕВ Офталмолог
д-р Юлия Петрова ВАСИЛЕВА Невролог
д-р Христо Димитров ЕЛЕНСКИ Съдебна медицина

 

КАБИНЕТИ

 

Кабинет Етаж Телефони
01 – Кардиологичен кабинет ет. І 0700 11 512; 038/ 606 799
02 – Дермато-венерологичен кабинет ет. I 0700 11 512; 038/ 606 823
03 – Нефрологичен кабинет ет. І 0700 11 512; 038/ 606 705
05 – Неврологичен кабинет ет. І 0700 11 512; 038/ 606 713
05 – Хирургичен кабинет ет. І 0700 11 512; 038/ 606 713
06 – Ендокринологичен кабинет ет. І 0700 11 512; 038/ 606 711
07 – Хирургичен кабинет ет. І 0700 11 512; 038/ 606 714
09 – Ортопедичен кабинет ет. І 0700 11 512; 038/ 606 704
11 – Кабинет вътрешни болести ет. І 0700 11 512;
12 – Ортопедичен кабинет ет. І 0700 11 512; 038/606 781
15 – Л К К – регистратура ет. I 0700 11 512
18 – Офталмологичен кабинет ет. ІІ 0700 11 512; 038/ 606 842
19 – Функционален кабинет ет. ІІ 0700 11 512; 038/ 606 708
28 – АГ кабинет ет. ІІ 0700 11 512; 038/ 606 857
29 – Неврологичен кабинет ет. ІІ 0700 11 512; 038/ 606 858
30 – ЕЕГ кабинет ет. ІІ 0700 11 512;
31 – Гастроентерологичен кабинет ет. ІІ 0700 11 512; 038/ 606 758
33 – Урологичен кабинет ет. ІІІ 0700 11 512; 038/ 606 873
34 – У Н Г кабинет ет. ІІІ 0700 11 512; 038/ 606 835
Инфекциозни болести - 0700 11 512; 038/ 606 785
Физиотерапия и рехабилитация - 0700 11 512; 038/ 606 871
Рентгенология - 0700 11 512; 038/ 606 727
Компютърен томограф - 0700 11 512; 038/ 606 852
Съдебна медицина - 0700 11 512;
Детски болести - 0700 11 512;
ЦЕНИ

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ПРИ СПЕЦИАЛИСТ:
Първичен преглед от лекар-специалист в амбулатория – 20 лв.
Вторичен преглед от лекар-специалист в амбулатория – 10 лв.
Първичен преглед от хабилитиран специалист – 40 лв.
Вторичен преглед от хабилитиран специалист – 30 лв.
Преглед в дома на пациента – 30 лв.
Медицинска консултация по хранене и диетика – 20 лв.

Медицински документ, изискващ преглед /за член ЛКК по/- 6 лв.

Медицински документ /вкл. Дубликат/ – 10 лв.
Международен сертификат за имунизации – 10 лв.
Медицински удостоверения/за работа или за водач МПС/ -
за всеки специализиран лекарски преглед 4 лв.

СЪДЕБНО – МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА:
Преглед за леки телесни повреди с издаване на документ – 20 лв.
Преглед за средни телесни повреди с издаване на документ – 25 лв.
Преглед за тежки телесни повреди с издаване на документ– 30 лв.
Преглед за полови престъпления и девственост – 25 лв.
Препис от документ за застрахователни събития и пред съдебни институции – 120 лв.

КАРДИОЛОГ, ВЪТРЕШНИ
Извършване на ЕКГ – 6 лв.
Извършване на 24 часов запис на ЕКГ – 30 лв.
Извършване на 24 часов запис на РР – 20 лв.
Ехография на вътрешни органи – 25 лв.
Ехография на щитовидна жлеза – 20 лв.
Ехография на гръдна жлеза – 18 лв.
Ехография на тазобедрени стави при кърмаче – 15 лв.
Ехография на детски череп – 15 лв.
Ехокардиография – 28 лв.
Доплерова ехокардиография – 30 лв.
Дирекционен доплер на вени и артерии – 20 лв.
Триплекс-доплер на артерии или вени – 25 лв.
Велоергометрия – 25 лв.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ
Фиброскопска диагностика
Фиброгастродуоденоскопия – 30 лв.
Фибросигмоидоскопия – 33 лв.
Фиброколоноскопия – 35 лв.
Ректороманоскопия – 20 лв.
Биопсии при изследване на дебело черво – 8 лв.
Ендоскопска щипкова полипектомия – 12 лв.
Парацентеза при асцит – 12 лв.

НЕВРОЛОГ
ЕЕГ – възрастни – 25 лв.
ЕЕГ – деца – 28 лв.
Електромиография – 30 лв.

ОРТОПЕД
Превръзки – 6 лв.
Превръзки в дома – 12 лв.
Превръзка по Дезо – 10 лв.
Голяма шинираща превръзка – 18 лв.
Екстензия с тел или пирон – 50 лв.
Гипсова шинираща превръзка – 15 лв.
Гипс на пръсти – 12 лв.
Гипсова гривнена става – 15 лв.
Гипс на предмишница – 16 лв.
Гипс на лакетна става – 18 лв.
Гипс на мишница – 20 лв.
Гипс пна раменна става – 22 лв.
Гипс на гръдно – раменна става – 50 лв.
Ключица – имобилизация – 12 лв.
Висящ гипс – 19 лв.
Гипсова обувка – 17 лв.
Гипсов ботуш – 20 лв.
Гипсов тутор – 24 лв.
Гипсов крачол – 26 лв.
Поястно-краков гипс – 50 лв.
Гипсови лонгети:

Предмишница – 8 лв.
Мишница – 15 лв.
Раменен пояс – 18 лв.
Подбедрица – 12 лв.
Бедрена – 18 лв.
Туловищно-бедрена – 22 лв.
Сваляне на гипс – малък – 5 лв.
Сваляне на гипс – голям – 7 лв.
Пункция на става – 15 лв.
Периартикулярна инжекция – 8 лв.
Вътреставна инжекция – 10 лв.
Промивен дренаж на става – 28 лв.
Ставна биопсия – 19 лв.
Мускулна биопсия – 15 лв.

У Н Г
Ото-неврологично изследване – 22 лв.
Аудиометрия – 10 лв.
Аудиометрия при дете до 10 години – 15 лв.

ОФТАЛМОЛОГ
Офталмометрия – 8 лв.
Изследване на зрителна острота при деца до 6 години – 5 лв.
Компютърна рефрактометрия – 15 лв.
Изследване на бинокулярно зрение – 10 лв.
Периметрия – 10 лв.
Изследване на цветно зрение – 5 лв.
Офталмоскопия – 8 лв.
Тонометрия – 6 лв.
Отстраняване на чужди тела от роговицата,
промивка на конюнктивалния сак – 16 лв.
Отстраняване на шевове от корнея и склера – 10 лв.
Сондиране на стеноза на слъзните пътища – 8 лв.
Сондиране на стеноза на слъзните пътища при деца до 3 г. – 10 лв.

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
Гинекологичен преглед – 20 лв.
УЗ скрининг за фетални аномалии в 1-во тримесечие 40 лв.
4D ехография на плода – 60 лв.
Запис на 4D ехография на плода върху CD – 10 лв.
Поставяне на песар при статични аномалии на матката – 15 лв.
Поставяне на интраутеринен песар – 15 лв.
Отстраняване на интраутеринен песар – 8 лв.

ХИРУРГ
Хирургична обработка на рана –
Малка рана – 20 лв.
Няколко малки рени – 30 лв.
Специална компресивна превръзка на венозна рана – 30 лв.
Превръзка и сваляне на конци – 10 лв.
Отваряне на абсцес на кожата или лигавиците,
ексцизия на форункул – 22 лв.
Инцизия – 25 лв.
Обременяваща дълбока инцизия на фасция – 21 лв.
Екстракция на нокът – 21 лв.
Инцизия на подкожен панарициум – 25 лв.
Инцизия на сухожилен панарициум – 25 лв.
Инцизия на флегмон на дланта – 29 лв.
Парциална ампутация на пръст – 42 лв.
Операция на един ганглион на пръст, ръка или крак – 19 лв.
Шев на мускул и/или фасции при травми – 31 лв.
Венесекция – 10 лв.
Лигиране на съдове на крайниците – 25 лв.
Ексцизия на атером, липом или фибром – 27 лв.
Местна инфилтративна анестезия – 15 лв.
Анестезия по Оберст – 17 лв.
Кожно-мускулна биопсия – 18 лв.
Пункция на лимфни възли и други подобни – 15 лв.
Лумбална пункция – 21 лв.
Плеврална или перитонеална пункция – 20 лв.

Пункция на костен мозък – 19 лв.

РЕТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
Рентгенография на крайниците:
Пръст 12 лв.
Длани с пръсти 14 лв.
Гривнена става 14 лв.
Предмишница 17 лв.
Лакетна става 17 лв.
Раменна става 17 лв.
Ключица 15 лв.
Стъпало 17 лв.
Петни кости 17 лв.
Глезенна става 18 лв.
Подбедрица 17 лв.
Колянна става 15 лв.
Двете коленни стави 19 лв.
Бедрена кост 17 лв.
Тазобедрена става 17 лв.
Таз 20 лв.
Сакроилиячни стави 17 лв.
Рентгенография на гръбначни прешлени:
Шийни прешлени 16 лв.
Торакални прешлени 18 лв.
Лумбо-сакрални прешлени 18 лв.
Опашни прешлени 16 лв.
Рентгенография на бял дроб 18 лв.
Рентгенография на бял дроб – фас и профил 25 лв.
Рентгенография на:
Гръдна кост 15 лв.
Ребра 15 лв.
Череп фас и профил 25 лв.
Турско седло 14 лв.
Орбити 16 лв.
Синуси 16 лв.
Носни кости 15 лв.
Долна челюст 17 лв.
Рентгенография на корем 18 лв.
Рентгенография на бъбреци 18 лв.
Рентгенография на пикочен мехур 15 лв.
Венозна урография 45 лв.
Хистеросалпингография 30 лв.
Мамография /две проекции/ на една гърда 20 лв.
Мамография на две гърди 35 лв.
Рентгеноскопия на бял дроб 15 лв.
Рентгенография на хранопровод 30 лв.
Рентгенография на стомах 30 лв.
Иригография 45 лв.

КОМПЮТЪР-ТОМОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / СКЕНЕР/:
Глава 65 лв.
Бял дроб 70 лв.
Корем 70 лв.
Малък таз 65 лв.
Гръбначни прешлени 65 лв.
Крайници 65 лв.

ФИЗИОТЕРАПИЯ:
Инхалации – 4 лв.
Кинезитерапевтични процедури:
Групова лечебна гимнастика – 4 лв.
Общо-укрепваща гимнастика – 4 лв.
Аналитична гимнастика – 5 лв.
Лечебна гимнастика със специализирани методики – 8 лв.
Екстензионна терапия – 7 лв.
Подводна гимнастика – 14 лв.
Автогенна тренировка – 10 лв.
Масаж /мануален/ на цяло тяло – 28 лв.
Частичен масаж /крайници, гръб, яка и др./ – 19 лв.
Масаж със специализирани техники, вкл. Акупресура, зонотерапия – 29 лв.
Подводен масаж /водно-струев, четков и др./ – 19 лв.
Апаратен масаж – 5 лв.
Хидротерапевтични процедури:
Парафинолечебни процедури за апликация – 6 лв.
Електротерапия:
Терапия с високочестотни електромагнитни вълни – на поле – 4 лв.
Терапия с високочестотни електромагнитни вълни – на повече полета – 4 лв.
Процедури с нискочестотни /средночестотни/ токове, вкл. електрофореза – 4 лв.
Електростимулация /електрогимнастика/ на паретични и хипотрофични мускули – 8 лв.
Процедури с токове на Дарсонвал – 5 лв.
Ултразвук – на поле 4 лв.
Ултразвук на повече полета – на всяко поле 5 лв.
Ултразвук под вода – 5 лв.
Светлиннолечебни процедури:
Облъчвания със солукс, общи и аритемни УВЛ обл. и др. – 4 лв.
Снемане и отчитане на биодоза – 4 лв.
Лазертерапия на кожни повърхности – 6 лв.
Рефлексотерапевтични процедури:
Класическа акупунктура – 19 лв.
Акупунтура с мокса или лазер – 8 лв.
Електроакупунктура – 12 лв.
Микроиглотерапия – 13 лв.

РАЗНИ
Хистологично изследване 45 лв.
Цитологично изследване 25 лв.
Извършване на патологоанатомична аутопсия 200 лв.
Частично балсамиране 300 лв.
Пълно балсамиране 1000 лв.
Козметична обработка на рани на труп 130 лв.

КОЖНИ БОЛЕСТИ
Електрокоагулация на:
Хемангиоми и розацея 45 лв.
Кожни формации:
Брадавици – малки 20 лв.
Брадавици – средни 25 лв.
Брадавици – големи 30 лв.
Пигментни невуси малки 40 лв.
Пигментни невуси средни 50 лв.
Пигментни невуси големи 60 лв.

Предракови заболявания:
Факултативни 50 лв.
Обликативни 60 лв.

Кожни карциноми:
Начален /до 20 мм без инвазия/ 120 лв.
Малки 150 лв.
Средни 175 лв.
Големи 200 лв.

 

КОНТАКТИ

Медицински център “Хасково” – medcenter.bg

Адрес: гр. Хасково, бул.”Сединение” 49
Тел: 0700 11 512


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: medcenter.bg

За автора