Металвис М ЕООД

ЗА НАС

MetalvisMФирмата „МЕТАЛВИС М” ЕООД е регистрирана в края на 2002 година. Дейността си започва в началото на 2003 година чрез внос на крепежни елементи от Чехия и търговията им на едро и дребно в България.

В началото на 2004 година „МЕТАЛВИС М” ЕООД разшири търговската си дейност чрез внос на PPR тръби и фитинги от фирмата „HP-Trend”, която е една от основните производители в Чехия. Успоредно с това фирмата е единствен вносител на сухи битови водомери „BONEGA” – Чехия.

В края на 2006 година се започна внос и търговия на специализирани крепежни елементи, предназначени за производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма, гипсокартон и покривни конструкции. В тази сфера фирмата е представител на „VISIMPEX” – Чехия.

Реализацията на продуктите, обект на търговската дейност на фирмата се извършва засега в рамките на България.Партньорите и са търговци на едро и дребно, магазини, фирми за производство на PVC и алуминиева дограма, строителни фирми и други.

Фирмата постоянно увеличава оборота си и се ползва с добро име сред търговските си партньори.

BONEGA

Фирмата „BONEGA” – Чехия е основана през 1992 година. Дейността и е свързана с производство и дистрибуция на водомери и висококачествени продукти в областта на електротехниката. Фирмата активно и непрекъснато работи със специалисти и крайни потребители, като по този начин на пазара ежегодно се появяват нови уникални продукти, включващи редица патентни идеи и иновации.

Фирмата предлага сухи битови водомери за топла и студена вода както следва:
S/13 – битов водомер за студена вода ½”
T/13 – битов водомер за топла вода ½”
S/20 – битов водомер за студена вода ¾”
T/20 – битов водомер за топла вода ¾”

Търговски предимства:
– Дълъг гаранционен срок – 4 години за водомерите за топла вода и 6 години за водомерите за студена вода
– Изгодни търговски условия – разсрочено плащане, годишни бонуси и други
– Добър външен дизайн
– Максимална графична и писмена информация фърху циферблата
– Бърза доставка до клиента
– Конкурентна цена

Технически предимства:
– Висока точност и чувствителност на измерване (измерванията са близки до категория „С”)
– Достатъчен брой защити срещу злоупотреба
– Висока антимагнитна защита, неколкократно превишаваща изискванията на ЕС
– Възможност за хоризонтален и вертикален монтаж
– Категория на точност „В” и при двата монтажа
– Лесно отчитане до три десети
– Конкурентни цени на резервни части
– Начало на измерване при < 15 л/ч
– Отговарят на ISO 9002

Предимства срещу злоупотреба:
– Капак – предпазва циферблата от повреда и замърсяване, което особено важи при монтаж в шахти
– Металната част е никелирана
– Броячът се завърта до ± 670º , което не позволява безкрайното му въртене

VISIMPEX

Представяне на Visimpex a.s.
Visimpex a.s. е динамична чешка фирма действаща вече 12 години на пазара в областта на крепежните елементи . В момента търговската дейност на фирмата надхвърли територията на Чехия. Така също предлаганите продукти и услуги надминаха стандартните, предлагани на пазара. През тези 12 години фирмата израсна от дистрибутор на стандартни крепежни елементи във фирма, осигуряваща изработването по чертеж на специални части, предназначени за автомобилостроенето и електрoпромишлеността.

Историята на фирмата датира от 1995 година, когато фирмата LEVI TRAIDING ltd. се трансформира във фирма Visimpex a.s. През 1996 година в Гьор бе регистрирана дъщерната фирма VISIMPEX HUNGARY KFT, действаща ефективно на унгарския пазар.

Постоянната нужда от повишаване на качеството на продукцията и услугите за клиентите, наложи от 2006 година в Шанхай да бъде регистрирано представителство на фирмата, имащо функцията да координира покупателната логистика, да осигурява следваща степен на контрол на качеството и да извършва клиентски одити при доставчиците.

HP-TREND
Фирмата HP-Trend  със седалище в град Лудгержовице до Острава възниква през 1997 година, като производителна и търговска фирма от средна величина.
Днес във фирмата има 149 работника и постепенно се нарежда между най-големите производители на тръбни системи от пластмаса.
Основна промяна на структората на фирмата настъпва тогава, когато се започва производството на комплексна система на пластмасови тръби за топла и студена вода.Това наложи високи инвестиции в машинен парк, закупуване на материал от чужбина и преди всичко инвестиции до специални форми.
Цяла поредица продукти на фирмата са са патентовани, всички са атестирани и се използват при инсталации на топла и студена вода, при реконструкции и при ново строителство. 75% от продукцията се изнася  зад граница – в Словакия, Русия, Беларусия, Украйна, Литва, Латвия, Полша, България и Гърция.През 2007 година започна производство и на тръби „STABI”.Философията на фирмата на пазара е:а/ Високо качество
б/ Широк асортимент
в/ Конкурентни цени
г/ Високо ниво на продажбиФирмата разполага със собствена лаборатория за контрол, конструкторско отделение в което възникват нови идеи по отношение на продукти и форми, нови производствени технологии, предложения за патенти и т.н.
Фирмата HP-Trend  е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 14001.
Системата хидропласт се произвежда съгласно норма DIN 8077-8078 и норма ISO 9002.
Днес фирмата притежава чуждестранни сертификати в Словакия, Полша, Русия, Австрия, Китай и България.Производствена програма ”HIDROPLAST”

PPR тръбите се произвеждат като PN10, PN16, PN20, PN25от полипропиленов кополимер, сив цвят, който се характеризира с висока флексибилност и отлична напорна устойчивост при инсталации за топла и студена вода и подово отопление.За експорт могат да се доставят продукти в различни цветове.Тръбите се произвеждат на свръхмодерни италиански и немски машини с ултразвуков контрол на дебелината на стените. Фитингите се произвеждат  само като PN 25.Цялата производствена програма е в унисон с норма CSNEN ISO 15874.
    
Предимства на системата ”HIDROPLAST”

а/ Минимално 50 години живот
б/ Екологично, хигиенно чиста
в/ Постоянен вътрешен проток във времето / не възниква воден камък /
г/ по ниски инвестиции в сравнение с класическите системи
д/ елементарен монтаж и лесна манипулация

При спазване на предписанията за складиране, манипулиране и монтаж  фирмата дава  10 години гаранция на своите продукти.
Фирмата HP-Trend произвежда сама формите за производство на фитинги.Металните части на фитингите се изработват на собствени автомати, гарантиращи максимално качество на финалните продукти.
Фирмата успешно  продава в страната, а посредством  своите дистрибутори експортира успешно до Германия, Италия, Словакия, Русия, Беларусия, Унгария, Украйна, Полша, Гърция, Македония и България.

PPR – класическа пластмаса с нови възможности
PPR е класически представител на комодитните полимери.Ето защо от началото на 50-те години на миналия век е постоянно в полезрението на науката и промишлеността.
Истинското начало на PPR е през 1953 година, когато Джулио Ната успешно използва металоорганични катализатори за синтез на изотактичен PPR. Такива катализатори първоначално използвал още през 1952 година Карел Циглер при полимеризация на етилен ниско налягане. За тези свои открития двамата си разделят през 1963 година Нобеловата награда за химия.
Производство на PPR
Класически катализатори за полимеризация на пропилена са така наречените Циглерови-Натови катализатори, които най-често представляват комплекс  TICL3 с диетил алуминиев хлорид. Това са хетерогенни катализатори, които представляват твърди частици разпръснати в полимерна среда. За разлика от производството на полиетилена в този случай възникват два вида молекули с различна тактичност, наричаме ги стерео специфични.
КОНТАКТИ

“Металвис М” ЕООД – metalvism.com

Адрес: гр. София, ул. Кораб Планина 52
Тел./факс: 02 862 75 83
E-mail: mladenovc_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: metalvism.com

За автора