МИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД – Технически надзор

ЗА НАС

ScreenHunter_11 Oct_ 23 16_40МИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

Извършва ежегодни периодични инструктажи по техника на безопасност по експлоатацията на съоръжения с повишена опасност.

Фирмата е лицензирана да извършва дейност на територията на цялата страна.

 

УСЛУГИ
  • хидростатично изпитване (водна проба) на съоръжения под налягане;
  • ултразвуково измерване на дебелини на стените с калибриран дебеломер от правоспособен дефектоскопист – лаборант;
  • проверка и настройка (на място) на предпазни клапани;
  • изготвяне на дубликати на изгубени или унищожени документи на СПО;
  • проверочни якостни изчисления на съдове под налягане;
  • провеждане на периодични инструкции и изпити на лица, обслужващи СПО, съгласно изискванията на съответните наредби.
СПО

Лицензията на „МИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД се отнася за следните видове СПО:

Ø повдигателни съоръжения – кранове с товароподемност до 5 t включително, товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване и бордови кранове, независимо от товароподемността им; електрически колички и ел. телфери, които НЕ са монтирани на кранове; подвижни работни площадки (автовишки); товарозахващащи приспособления (стоманени въжени и верижни сапани, колани, траверси и др.);

Ø съдове под налягане – стационарни метални съдове с налягане до 1,6 MPa и температура на стените до 200ºС, на които произведението от обема в литри и разрешеното налягане в MPa е по-голямо от числото 100, но не превишава числото 4000; съдове за хладилни уредби;

Ø водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 KN и температура на нагрятата вода до 110 ºС;

Ø парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MPa включително;

Ø тръбопроводи за водна пара с налягане от 0,6 MPa до 0,8 MPa включително, на които произведението от максималното допустимо налягане в MPa и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100;

Ø тръбопроводи за гореща вода с температура от 110 ºС до 450 ºС, на които произведението от максималното допустимо налягане в MPa и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

Обхватът на лицензията се отнася за територията на Република България.

„МИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД извършва регистриране, първоначален преглед, периодични и извънредни прегледи на СПО.

Като допълнение към услугите по технически надзор, фирмата предлага и извършването на дейности, пряко свързани с надзора:

Ø хидростатично изпитване (водна проба) на съоръжения под налягане;

Ø ултразвуково измерване на дебелини на стените с калибриран дебеломер от правоспособен дефектоскопист – лаборант;

Ø проверка и настройка (на място) на предпазни клапани;

Ø изготвяне на дубликати на изгубени или унищожени документи на СПО;

Ø проверочни якостни изчисления на съдове под налягане;

Ø провеждане на периодични инструкции и изпити на лица, обслужващи СПО, съгласно изискванията на съответните наредби.

Фирмата консултира своите клиенти по сключени договори относно изискванията на Наредбите за безопасна експлоатация и технически надзор на съответните видове СПО:

Ø вътрешни заповеди;

Ø изготвяне на инструкции за работа;

Ø ред за водене на сменните дневници.

„МИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е със седалище в гр. София, но има сключени договори с клиенти от цялата страна в различни отрасли: енергетика, хранително-вкусова, козметична и фармацевтична промишленост, строителство, логистика и транспорт и др. Фирмата разполага със собствен транспорт.

Дейността на дружеството се осъществява при спазване на всички фирмени документи и процедури за надзор, отразени в Наръчник по качество, съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. В рамките на разрешеното от закона, фирмата поддържа връзка с държавните органи за технически надзор.

„МИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД спазва строга професионална етика и не разпространява никаква информация за вида и състоянието на преглежданите СПО. Фирмата разполага винаги със застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност” във валидностен срок.

КОНТАКТИ

МИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД – Технически надзор

Адрес: гр. София, ж.к. БЪКСТОН, , бл. 17, вх. Д, ет. 5, ап. 82
Моб. тел.: 0896 749 656

За автора