НАОП Юрий Гагарин

ЗА НАС

NAOPПървата Народна астрономическа обсерватория в България

Уникалните в цял свят народни астрономически обсерватории в България възникват след изстрелването на първите изкуствени спътници на Земята в отговор на нарасналия интерес на обществеността към всичко ставащо на небето.

Небивал ентусиазъм! Очите на всички са устремени нагоре – следят бързо движещите се светли точици на фона на звездите – за първи път изкуствено тяло, сътворено от човешки ръце мери ръст с Природата. Следват още стартове на ракети с нови изкуствени “луни”. Възниква необходимост от изследване на движението, промяната в блясъка им, възприемане на информацията. Нужни са редовни наблюдения и на изкуствените спътници на Земята, и на небесните обекти и явления. Нужни са обучени наблюдатели – възможно повече и съответно – нужда от институции, занимаващи се с такава дейност.

В София е основано Българско астронавтическо дружество. Негов председател от 1957 г. до смъртта си през 1979 г. е роденият на 11 юли 1898 г. в Стара Загора академик Никола Бонев. Завършил физика в Софийски университет, той специализира астрономия в Сорбоната в Париж. Ръководител е на Катедра Астрономия в Софийски университет от 1928 до 1966 г. От 1999 година е Почетен гражданин на Стара Загора.

Първият клон на Българското астронавтическо дружество извън София е в Стара Загора към аероклуба на ДОСО (Доброволна организация за съдействие на отбраната).

На 13 март 1960 г. със съдействието на професор Никола Бонев тогава, местни ентусиасти и активни дейци в ДОСО е основана секция Астронавтика. Неин ръководител е Бончо Кънчев Бонев, роден на 4 май 1917 г. в Малка Верея, дългогодишен сътрудник на ДОСО, радиолюбител и конструктор на първите радиоприемници в нашия град, ръководител на секцията по ракетомоделизъм.

ДЕЙНОСТ
Астрономическата обсерватория предлага:
– Методическа помощ на учители-ръководители по проекти за работа с талантливи деца и по програма Успех в областта на природните науки
– Лекции за ученици според учебния материал по физика и астрономия, човекът и природата, химия и екология, география, биология и философия
– Извънучилищна дейност по индивидуален план за ученици от 1 до 12 клас – заявяват се предварително по телефона и се провеждат месеците октомври, ноември, февруари, март и април

Участието във всички извънучилищни форми на Астрономическата обсерватория, методическата помощ за учителите и лекциите за учениците по учебния материал са БЕЗПЛАТНИ.

ИСТОРИЯ

1957 година – с изстрелването на Първия изкуствен спътник на Земята човечеството навлиза в космическата ера. В България и света се заражда нещо непознато

НАРОДНИ АСТРОНОМИЧЕСКИ ОБСЕРВАТОРИИ

родени от ентусиазма и стремежа на обществото да е съпричастно към Космоса. Тези институции разпространяват знания по астрономия и космонавтика, по прирoдоматематическите науки и екология; работят за популяризиране постиженията на науката.

Първата е в Стара Загора!

Официално е открита на 26 февруари 1961 година – годината на полета на Първия космонавт на планетата Земя. И досега обсерваторията носи неговото име Юрий Гагарин.

Дейността на Народната астрономическа обсерватория в Стара Загора е спечелила обществената подкрепа и признание. Носител е на държавно отличие медал на името на Кирил и Методий І степен и Плакета на Софийския университет “Климент Охридски” за най-съществен принос в откриването и насочването на младите хора към физиката, астрономията и науката.

КОНТАКТИ

НАОП Юрий Гагарин- aogagarin.com

Адрес: гр. Стара Загора ул. Цар Иван Шишман №62
Тел.: 042 64 31 83; 042 25 81 98
E-mail: aogagarin@ gmail.com

Текст и изображения: aogagarin.com

За автора