Николи-М ЕООД – Строителство София

ЗА НАС
dadaДейността на нашата фирма е проектиране и строителство на жилищни сгради на територията на гр. София.

Нашият дългогодишен опит на пазара е гаранция за качество на построените от нас обекти.

Фирма “Николи-М” ЕООД се основава през 1996 г., с президент Николина Иванова (Лакова) и управител инж.Александър Лаков, започвайки развитието си от 1994 г. като ЕТ ”Николи” .

Дейността на фирмата е предимно проектиране и строителство на жилищни сгради с подземни и надземни гаражи, офиси и магазини на територията на гр.София. Фирма “Николи-М” ЕООД работи с много добър инженерно-технически персонал и утвърден проектантски екип с дългогодишен опит. Особено залагаме на сигурността на сградите, имайки предвид високата степен на сеизмичност на гр.София.
Материалите, с които изграждаме нашите сгради са висококачествени, на утвърдени български и чужди фирми със сертификат за качество и съответствие.

Фирма “Николи-М” ЕООД е член на Строителната камера и притежава Сертификат за качество по EN ISO 9001:2000.

Нееднократно сме подпомагали общините, в районите, в които сме строили със средства под формата на дарения за детски домове с деца в неравностойно положение, училища, църкви и др. Благотворителната дейност на фирмата продължава и сега.

Желанието на Фирма “Николи-М” ЕООД е с общи усилия да превърнем нашия град в една модерна и привлекателна столица.

Проекти:
До 1998 г., фирма “Николи-М” ЕООД е построила няколко еднофамилни къщи, складово хале с канцеларии и сервизни помещения край с.Горни Богров с РЗП 1000 кв.м, жилищна сграда с подземни и надземни гаражи, магазини и офиси на бул.”Иван Иванов” №92-94 с РЗП 4500 кв.м. и много други довършителни и ремонтни дейности. За нашата дейност в по-ново време, можете да разгледате построените от нас обекти в галерията тук:

Фирма “Николи-М” ЕООД строи бързо, качествено и изгражда своите обекти за срок по-малък от 24 месеца.

Всички външни комуникации, а именно:
външно ел.захранване с трафопост и кабелна мрежа средно напрежение; топлопреносна мрежа с абонатна станция, включена към ТЕЦ; външни връзки към ВиК; пътна инфраструктура към построените сгради и тези в строеж се изграждат от фирмата и предават за експлоатация към съответните ведомства.

Околното пространство винаги се привежда в приятен вид, като са използвани и най-малките възможности за затревяване и озеленяване.

Нашата най-нова жилищна сграда с апартаменти, офиси и магазини се намира в централната част на гр.София на ул.”Българска морава” № 123-125. Сградата има Акт 16 и разрешение за ползване!

Надяваме се да откриете при нас желаният от Вас недвижим имот!

КОНТАКТИ

Николи-М ЕООД – Строителство София

Адрес: гр.София, ул.”Каменоделска” № 5, ИХТЛ, етаж.8, офис 808
Тел./факс: 02 / 936 73 68
Моб. тел.: 0888 509 563
Е-mail: nikoli_m@abv.bg

За автора