НУ „Единство” град Плевен

ЗА НАС

NUНУ „Единство” град Плевен е създадено през 1897г. с финансовата помощ на Ламби Петров, който внесъл в общината средства, с които да се направи народополезно дело и така започнал строежа на училището.

През 1905година били построени 3 учебни стаи .Отварят се 3 отделения .Към училището има и клон в Димитракевата къща с две отделения , които в следващите години се помещават във Владевата и Тодоракевата къща. На 25.08.1910 година започва строежа на второто крило на училището с 3 учебни стаи. През учебната 1911/1912 година училището е обзаведено с нови чинове и дъски.Броят на учениците е 285. През следващите години, поради войните, училището за кратки периоди служи за склад, работилница, място за живеене и болница на военни части.

През учебната 1926/27 година, се слага началото на фонд за безплатни закуски и обеди на бедните ученици със собствени средства: от концерти, коледуване, лазаруване. На 24 май 1930 година с участието на родителско – учителско сдружение при училището се издава вестник „Родителско- учителска мисъл”. През 1934/35 година една от стаите се отстъпва на частно училище, което впоследствие става общинско. От 1941 година в училището има и детска градина.

През годините са реализирани дейности за подобряване на МТБ в училището.Днес разполагаме с богата материална база, която осигурява съвременно обучение по всички изучавани учебни предмети, обучение по информационни технологии, целодневни занимания и занимания по интереси. С цел модернизиране на образователната дейност учителите се включват в ефективни модули за квалификация.Училището участва в разработването и реализирането на проекти на училищно, регионално, национално и международно ниво.

Богата и разнообразна е извънкласната и извънучилищната дейност.Учениците участват и печелят много награди от математически състезания, турнири, конкурси за литературно творчество и рисунка, изложби.

ПРИЕМ И ОБУЧЕНИЕ

І. Необходими документи за прием на ученици в І клас за 2015/2016 учебна година.
1. Заявление от родителя (по образец) – срок за подаване на заявленията 29.05.2015 год.

2. Документи за записване на децата в І клас
– копие от акта за раждане на детето;
– оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите да декларират това обстоятелство!;
– заявление по образец за целодневно обучение;
– медицински документи от детското заведение, от което идва детето.

Срок за записване: 25.06.2015 год.

ІІ. Обявяване на списък с приетите ученици в І клас за 2015/2016 учебна година във фоайето на училището.

Срок: 30.06.2015 година

ІІІ. В училището се записват ученици за подготвителен клас за учебната 2015/2016 година.
Право на записване имат навършилите 5 – годишна възраст деца и деца, родени през 2009 година.

Избираеми предмети Извънкласни дейности

Български език и литература СИП по предприемачество
Математика СИП по английски език
Информационни технологии

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС, ЗА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА

Близост до училището ( доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01.01.2015год. );
Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;
Деца на учители и служители от училището;
Деца близнаци и деца сираци.

Определените критерии служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документите.

ГАЛЕРИЯ

sl-1sl-2sl-3
КОНТАКТИ

НУ „Единство” град Плевен – nu-edinstvo.info

Адрес: гр. Плевен, ул. Бяло море №2
Тел.: 064 824 280

Текст и изображения: nu-edinstvo.info

За автора