Община “Банско”

ЗА НАС

BANSKOБанско- една магическа симбиоза на история, традиции, култура. С всичко онова, което посетителят открива тук – старинна архитектура, героична история, автентичен фолклор, вековна култура, съхранени традиции и обичаи, специфична кухня, невероятен хумор и богата словесност-планинският, възторженски град е един своеобразен символ на българщината.
Община Банско обхваща най-красивата част от величествената Пирин планина, части от Разложката котловина, от живописния пролом Момина клисура на Места и от Дъбрашкия дял на Родопите.

Карта Банско
Територията на община Банско е 49621 хектара. Релефът е от равнинен в поречията на реките до хълмист в планинската и предпланинската част. Климатът е преходно-континентален със средиземноморско влияние, а в по-високите части-планински. Лятото е кратко и прохладно, а зимата е снежна, мека и продължителна. Средните януарски температури са – 1,9 градуса по Целзий, снежната покривка в курорта се задържа средно 6 месеца в годината, а летните температури са +25; +35 градуса по Целзий.

СинаницаПриродата е най-голямото богатство на община Банско. През 1962 година Службата за защита на природата обявавя най-красивата част на Пирин за Народен парк “Вихрен”. През 1974 г. той е разширен и преименуван в Народен парк “Пирин”. От 1999г. Министърът на околната среда и водите прекатегоризира парка в Национален парк “Пирин” с площ 40332 ха. В границите му са включени резерватите “Баюви дупки-Джинджирица” и “Юлен”. Тази малка част от рая влючва в себе си вековни смърчово-мурови гори, обширни клекови формации, планински полярни и остри зъбери, дълбоки циркуси и изумрудени езера. Заради тази своя уникална природа НП “Пирин” е признат за обект от световна значимост и със заповед на ЮНЕСКО от 1983 г.е включен в Конвенцията за защита на световното природно наследство. В пределите на общината влизат следните населени места: град Банско и седем села: Добринище, Места, Кремен, Обидим, Гостун, Филипово и Осеново.

В Добринище има действаща ски-база със седалков лифт и добри ски писти, механи и подходяща хотелска база. Минералните извори в селото обуславят развитието на балнеотуризма. Останалите родопски и пирински села в общината предлагат възможности за селски туризъм. Банско е разположен на 925 м надморска височина. Отстои на 150 км от София, 150 км от Пловдив, 60 км от Благоевград и 40 км от Гоце Делчев. Свързан е с тях чрез автобусен транспорт. През общината минава ж.п. линията Добринище – Септември, която има връзка с ж.п. линията София Пловдив. Дванадесет километров асфалтиран и ремонтиран път Банско – хижа “Вихрен” и модерен кабинков лифт свързват града с високата част на планинската и ски-зоната.

Как се стига до Банско?
Редовни автобусни линии от автогара Овча купел, както и от централна автогара в София, и основните градове в страната. През зимния сезон, софийски туроператори предлагат пакети за ски-туризъм, които включват и организиран транспорт. Най – близкото летище е на 150 км. в София.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
  • Финанси и бюджет
  • Местни данъци и такси
  • Адмистративни актове
  • Проекти
  • Профил на купувача
  • Конкурси, търгове и обяви
  • Публични регистри
  • Стратегия на община Банско

 

ТУРИЗЪМ В ОБЩИНАТА

Въпреки че паркът не предлага търговски услуги на посетителите, дирекцията на парк Пирин създава взаимноизгодни програми за развитие на туризма около и в парка със заинтересовани партньори , като разработване на туристическите продукти, съвместни маршрути, подготовка и издаване информационни и интерпретативни материали, организация и предоставяне на водачески други услуги.
Благоприятното местоположение, богатото биоразнообразие, културните и историческите забележителности са предпоставка за развитието на туризма в парка и територията около парка. Една част от туристите посещават парка, без да нощуват в него, или съчетават дълготраен престой, включващ, както хижите в парка, така и места за нощувка извън него. Съществува богат избор на туристически услуги – обиколки, атракции и обекти за настаняване в райони около парка.

ЧИТАЛИЩА

ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ -1894” – гр. БАНСКО
ЧЕТВЪРТЪК, 09 МАЙ 2013 Г.
Читалище “Никола Вапцаров – 1894” – гр.Банско е най-големият културен институт на територията на община Банско. Създадено през 1894 година с името „Селска почивка”, днес читалището съхранява книжното наследство, местните традиции и обачаи. Читалищната библиотека съхранява и предоставя на своите читатели около 50 000 тома литература.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 1925” – гр. Добринище
ВТОРНИК, 14 МАЙ 2013 Г.
Активна читалищна дейност в Добринище започва още в далечната 1919г. В един кът от селската бозаджийница било определено място за библиотека. Там са получени и първите книги и списанията „Светулка” и „Природа”. Поради липса на театрален салон за такъв бил приспособен селският хамбар, където през турско се събирал десятака от населението. През 1920г. се изнася първата пиеса – комедията„Тримата ефрейтори”.

Въпреки активната читалищна дейност, официалното учредяване на културното огнище става през пролетта на 1925г. Читалището било именувано „Подем”.По-късно се сдобиват с устав, печат и протоколна книга. През 1953г. е преименувано „Димитър Благоев”.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” – с. Кремен
ВТОРНИК, 14 МАЙ 2013 Г.
Читалището съществува още от 1908 година. Основоположник е Благой Христов Джугданов – интелектуалец и будител. Той е патрон на читалището и носи неговото име Читалище „Благой Джугданов”. Читалището същесвува повече от 90 години с голяма дейност – театрална група, танцова група и певческа група. В последствие дейността му намалява и то бива закрито. През 2006г. читалището е отново възобновено и регистрирано в Министерството на културата, но с ново име Читалище „Светлина” – 2006 година. Работното време на читалището е от 8.00-12.00 ч и от 13.00-17.00 часа. Към читалището има библиотека и библиотечен фонд с над 1 800 книги.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ 2010” – с. Филипово
ВТОРНИК, 14 МАЙ 2013 Г.
Народно читалище „Никола Вапцаров 2010” се намира в село Филипово. Читалището разполага с библиотека. Основни приоритети на учреждението са да създава, опазва и разпространява духовните ценности, да развива творческите способности и да задоволява културните потребности и интереси на населението, да разкрива условия за общуване между хората, да подпомага и организира културни начинания.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН КЮЛЕВ -1996” – с. Места
ПЕТЪК, 12 АПРИЛ 2013 Г.
Народно Читалище „Иван Кюлев – 1996” е организация, която осигурява художествената самодейност и празниците на територията на четиритте села – с. Места, , с. Гостун, с. Осеново и с. Обидим от общ. Банско.

Целта на читалище „Иван Кюлев – 1996” е да задоволява потребностите на населението, свързани с обогатяване и развитие на културния живот на селата. Читалището ни се посещава от млади хора от селата.

ГАЛЕРИЯ

curkva-dobrinishte-002image003image005muzeen-kompleks-banskoneofit-rilski-001neofit-rilski-002
КОНТАКТИ

Община “Банско” – bansko.bg

Адрес: гр.Банско, Пл.”Никола Вапцаров” № 1,
Тел.: 0749 886 11
Факс: 0749 886 33
E-mail: obabansko@ bansko.bg

Текст и изображения: bansko.bg

За автора