Община Каварна

ЗА НАС

4Община Каварна е разположена в най – източната част на Дунавската равнина и попада в Добруджанското крайбрежие.

Разполага с уникален природен потенциал, който е определящ за социално – икономическия и облик и перспективите и за развитие.

Релефът е равнинен, до равнинно – хълмист. Над 75% от общинската територия е заета от плодородни обработваеми земи.

Каварна е съвременен град, продължаващ да се развива с бързи темпове. Привлекателен център за български и чужди инвеститори. Интересът към Каварна се засили изключително, в резултат на голямата рекламна кампания, която провежда общината.

Инвестициите в региона стават все повече, безработицата спадна до рекордните 7 %. Каварна е модерен град с добра инфраструктура и развита сфера на услугите. Разполага с курортни комплекси, просторен плаж, риболовна база.

За Ден на града е избран празничният 6 май – Гергьовден.

Богатата културна програма все повече привлича наши и чужди туристи. По – големи изяви в културната сфера са превърналите се в традиция международен Общобългарски младежки фолклорен събор “С България в сърцето”, националния фестивал на любителските театри с международно участие, атрактивния Миден и Рибен фест, празниците на морето.

Каварна се утвърди като рок столица на България. Известни изпълнители и състави отново ще гостуват в Каварна от началото на май до края на септември. Всичко това помага за икономическото развитие на общината и опознаване на регион Каварна като нова и атрактивна дестинация.

Живописното каварненско крайбрежие е 42 км. Общата площ на неговите плажове е 74 000 кв. м.
Подземните водоизточници са изобилни, особено минералните. В земните недра има запаси на черни каменни въглища, природен газ и други.

Приоритетни отрасли в общинската икономика са селското стопанство, туризмът, леката и хранително – вкусовата промишленост.

Производствени мощности за бутилиране на минерална вода (“Извор” АД), завод за производство и ремонт на строителни, пътни и селскостопански машини (“Камаш” АД), шивашка и трикотажна фабрики, фирми за обработка на дърво, за производство на мека мебел, (“Калацерка”) и за дограма (“Иванекс”), за дамска конфекция и други, допълват икономическата карта на Каварна.

Общината разполага с дадености за развитие на природосъобразно животновъдство и земеделие. Възраждат се лозарството и овощарството. Промишленото култивиране на миди и изграждането на вятърни електроцентрали също са “патент” на каварненската икономика.

Потенциалът на община Каварна за развитие на модерен морски ваканционен туризъм е голям. Има много добри условия за неговото съчетаване с културно – познавателен, ловен, селски и екотуризъм.

Изграждането на съвременна инфраструктура и развитието на алтернативни форми на туризъм привличат инвеститорския интерес към туристическия отрасъл.

Умелото използване на местните природни блага създава възможности за производство на конкурентноспособна продукция, най-вече в областта на екологичното земеделие и хранително – вкусовата промишленост.

КУЛТУРА

Каварна се утвърди като културен център, в който се развива богата дейност от регионален, национален и световен мащаб. Станали традиционни, фестивалите в града привличат личности, свързани с изкуството и широк кръг от българска и международна публика. За кратко време, Каварна се превърна „Рок – столица” на Балканите. В града са гостували над 40 световно известни изпълнители, сред които Dio, Manowar, Deep Purple, Scorpions, Whitesnake, Accept, Nazareth, Saxon, Billy Idol, Twisted Sister, Ария, Любэ, Филип Киркоров и много други, както и редица български изпълнители – Б.Т.Р., Сигнал, Хиподил и др.

Годишният културен календар на община Каварна включва редица фестивали от местно и национално значение, като „Празници, посветени на Деня на Каварна – 6 май”, Общобългарски младежки фолклорен събор “С България в сърцето”, Национален фестивал на любителските театри с международно участие, „Празници на морето”, “Миден и Рибен Фест”. Всички те имат за цел максимално удължаване на туристическия сезон.
Община Каварна работи активно с различни театри и подпомага редица театрални постановки. Каварна е била домакин на много премиери. Известни личности, свързани с изкуството и литературата, избират Каварна за да представят своето творчество.

Традиционно е провеждането на редица пленери – Пленер на рисунката, студентски Пленер на рисунката и акварела, международен Пленер “Вятър и море” – с. Камен бряг и Пленер “Русалка”. Техен домакин е Художествената галерия в Каварна, която бе именувана „Христо Градечлиев”.

Община Каварна е една от общините с богато културно – историческо минало и значими паметници на културата. Само за две години бяха възстановени Мемориала на руските воини „Костница” и Паметника на подводничаря, изградени бяха паметник-скулптура на руския адмирал Ф.Ф. Ушаков на нос Калиакра, паметна плоча в памет на загиналите в Руско-турската освободителна война и мемориална плоча в памет на загиналите добруджанци – жертви на румънските репресии през 1916-1918 г.

На територията на общината се провеждат мащабни археологически проучвания – разкопки на нос Калиакра, ученически археологически бригади на нос Чиракман. Организирана бе археологическа експедиция на НАР “Яйлата”. Извършени бяха археологически разкопки и сондажи на римското селище „Тимум” в м. „Дълбока”, както и разкопки на античния некропол край с. Божурец. Археологическия резерват „Калиакра” се сдоби с услугите на мобилен екскурзовод „България на длан”.

ТУРИЗЪМ

Живописното каварненско крайбрежие се разстила по протежение на 42 км. с общата площ на плажовете 74 000 кв.м., слабо разчленено с обособени малки естествени плажове, които допринасят за спокойната почивка на туристите през активния летен сезон. Предпоставка за бързото развитие на туризма на територията на Община Каварна е и добре изградената инфраструктура в курортните зони – Икантълъка, Курортна зона – Каварна и Русалка.
Районът разполага с богат потенциал за развитието на:
– морски и ваканционен туризъм в Морска зона – гр. Каварна, местността Икантълъка и ВС “Русалка”;
– селски туризъм в селата Българево, Камен бряг, Топола и Божурец;
– научно-опознавателен туризъм в природо-археологическите резервати “Яйлата” и “Калиакра”. Открити са два туристическо-информационни центъра в селата Българево и Камен бряг;
– културен туризъм – Градски Исторически Музей – гр. Каварна, Експозиция “Добруджа и морето”, Етнографски комплекс, Художествена галерия, нос Чиракман;
– конгресен туризъм се организира в хотел “Каварна”- Морска зона гр. Каварна и хотел “Деница” – местността Икантълъка;
– велотуризъм;
– пещерен туризъм;
– в общината са създадени и първите за страната мидени ферми в местността Дълбока и нос Чиракман;
– каварненският край предлага великолепни възможности и за екотуризъм във всички негови форми от семейната почивка в уюта на традиционната селска къща в Българево, Камен бряг или Топола до специализирания туризъм – наблюдения и фотографиране на птици и растения, на делфини и различни риби в крайбрежните води, запознаване с богатото културно историческо наследство;
– специализиран туризъм;
Наблюдение и фотографиране на флората и фауната – богатото разнообразие на птици привлича туристите от цял свят и допринася Община Каварна да се превърне в едно от най-предпочитаните места у нас за развитие на орнитоложки туризъм (местността Икантълъка, местността Болата, Долината на авлигите и Яйлата) и характерната за района степна растителност и редки видове, вписани в Червената книга на България (местността Болата, нос Калиакра, природо – археологическият резерват “Яйлата”(широколистният божур);
– Голф – туризъм;
– Събитиен туризъм – привлича все повече туристи и допринася за превръщането на Каварна в културна и рок столица на Балканския полуостров с вече ежегодното организиране на 6-ти май – празник на гр. Каварна, Международен Общобългарски Младежки Фолклорен Събор „С България в сърцето” , Миден и Рибен Фест, Седмицата на морето и “Калиакра” Рок Фест;
– ловен туризъм – Муфлоново стопанство – с. Българево.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието в Каварна има дългогодишна история и традиции. Още в далечната 1869 г. йеромонах Евстратий Рилски открива килийно училище в града.
В последните години образованието се утвърди като един от приоритетите на община Каварна. В общината работят доказани специалисти, които обучават и възпитават децата. Сградите на учебните и детски заведения са ремонтирани и отговарят на всички съвременни изисквания. Всичко това е предпоставка за качествено образование и стимулиране на заложбите на децата и учениците.
В общината има шест общински училища: СОУ „Стефан Караджа”, ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев”, ОУ ”Йордан Йовков”, НУ ”Братя Миладинови”, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – с. Белгун, НУ ”Христо Ботев” – с. Септемврийци, както и едно държавно училище – ПУИ ”Любен Каравелов”; седем целодневни детски градини и Общински детски комплекс. В Каварна работи Консултативен център за проблемите на децата и младежите, градски логопедичен кабинет и логопедичен кабинет към детските градини.
В нашата община активно се работи по европейски проекти и национални програми, както и по линия на публично – частно партньорство.

ЕКОЛОГИЯ

При констатирани от Ваша страна нарушения на нормативните актове в областта на опазване на околната среда може да сигнализирате служителите на отдел “Екология” на тел.: +359 (570) 8 18 33 всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

ГАЛЕРИЯ

420285_187035398076174_932408627_n424120_187033661409681_1436224724_n428207_189661937813520_329957999_nb1cf7c52856083c6941a7508a378f13e
КОНТАКТИ

Община Каварна – www.kavarna.bg

Адрес: гр. Каварна, ул. Добротица 26
Тел.: 057 08 18 18, 057 08 51 22
E-mail: obshtina@ kavarna.bg

Текст и изображения: www.kavarna.bg

За автора