“Оргрес” ООД

ЗА НАС

ortФирма “Оргрес” ООД е 100% частна компания с основна дейност: химическо очистване и консервация на топлоенергетично и топлообменно оборудване, доставка на автоматични омекотителни и обезсоляващи инсталации, филтрувална и дозираща техника, доставка на йонообменни смоли и корекционни реагенти за водохимичния режим на енергийни и промишлени котли, почистващи разтвори.

Официален представител на SoftNOR – уникалните безреагентни системи за предотвратяване на отложения.

Фирмата разполага със складова база, техника и съоръжения, леки и товарни автомобили, обезпечаващи дейността й.
“Оргрес” ООД е в тясно сътрудничество с: CWG GmbH, Nalco, ProMinent и други водещи фирми.

SOFTNOR
Безреагентни системи за предотвратяване на отложенияSoftNOR
WATCH SoftNOR е инсталация за предотвратяване на отложения, функционираща без никаква поддръжка, консумация на електричество, постоянно програмиране, без което класическите омекотителни инсталации не могат да работят, без реагенти (сол) за регенериране на системата.
ОМЕКОТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Класически омекотителни инсталации

Използват се за омекотяване на вода с цел предотвратяване отлагането на варовик върху нагревните повърхности на тръбопроводи и съоръжения.

Принцип на работа: Автоматичен режим. Регенерират се с разтвор на NaCl (сол), който се приготвя автоматично в солеразтворителя на инсталацията.

Омекотителните инсталации сe предлагат с управляващи глави, които могат да работят по време или по количество обработена вода.

ОБРАТНА ОСМОЗА
Системи за обратна осмоза

Системи за получаване на дейонизирана и питейна вода за битови и промишлени цели с изключително добри качества на получената филтрувана вода. Състои се от система механични филтри, филтър за обратна осмоза и в някои модели – минерализиращ филтър.

Мембранните филтри са от най-ново поколение, осигуряващи висока производителност на дейонизирана вода при сравнително ниско налягане на вход на системата. Дават възможност за качествено решение на проблемите с обезсоляване на водата при изключително ниски разходи.

Към системите за питейна вода могат да бъдат добавени допълнителни минерализиращи и биокерамични филтри, които подобряват състава и свойствата на водата и я правят полезна за човешкото здраве.

КОНТАКТИ

“Оргрес” ООД – orgres-bg.com

Адрес: гр. Варна, ул. 8-ми септември 36
Тел.: 052 51 18 08
E-mail: office@orgres-bg.com

Текст и изображения: orgres-bg.com

За автора