“ОСКАР – ЕЛ” ЕООД

ЗА НАС

Untitled“ОСКАР – ЕЛ” ЕООД е частна фирма специализирана в областта на електрозахранването, автоматизацията, управлението и контрола на технологичните процеси в промишления, електроенергийния и водния сектор.

Фирма “ОСКАР – ЕЛ” ЕООД е регистрирана през 2000 год. като правоприемник на създадената през 1992 год. фирма ЕТ “Елена Минчева”, работеща главно в областта на автоматизацията на металорежещите машини и технологичните процеси в машиностроенето.

През годините Дружеството се развива в три основни направления:

Инженерингова дейност;

Производство на електрически табла;

Електpо-монтажни и инсталационни дейности на нови и съществуващи обекти.

Днес фирмата е с широк обхват на дейност:

 • Разработва и внедрява инженерни проекти за автоматизация, електрозадвижване, управление, КИП и А на производствени процеси;
 • Осигурява програмно обезпечаване на технологичните процеси;
 • Конструира технологични детайли и възли;
 • Проектира, изработва, монтира и извършва пусково-наладъчни работи на електрически табла, разпределителни табла СН и НН, табла за управление и автоматизация, измервателни табла, контролни табла, табла за електрозахранване на силови и осветителни уредби, табла за вторична комутация, призма табла и други;
 • Изгражда изцяло електроинсталации в нови обекти;
 • Изпълнява електроинсталационни и монтажни работи при ремонт и модернизация на съществуващи уредби и съоръжения;
 • Поддържа, извършва ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения – мостови и козлови кранове и електротелфери.

Дружеството се представлява и управлява от собственика – инж.Елена Минчева. В ръководството на изпълнителния състав влизат квалифицирани специалисти с богат професионален опит. Като цяло колективът е млад с доказани умения за внедряване на нови и прогресивни технически решения.

За целия 18-годишен период на съществуване, със своята отговорност, коректност и прецизност на работа, фирма “ОСКАР-ЕЛ” ЕООД е извоювала доверието на своите партньори и клиенти, както и уважението на конкурентите си.

Член е на Българската търговско-промишлена палата, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите в България.

През 2008 год. фирмата е сред 100 най-динамични фирми в България, според класацията “Капитал100″, в резултат на нарастващата си роля на лидер в областта на автоматизацията и електроуправлението.

“ОСКАР-ЕЛ” ЕООД е българска фирма на европейско ниво със защитена търговска марка на общоевропейския пазар. Сертифицирана е по стандартите ISO9001/2008 и OHSAS18001.

НОВИ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ И НОВИ УСЛУГИ

ОСКАР – ЕЛ предлага цялостна разработка на проекти, изпълнение и контрол. Гаранции за качество са внедрените в ОСКАР- ЕЛ система и процедури за контрол сертифицирани по ISO 9001 и OHSAS 18001. Компанията членува в Българска Търговско-Промишлена Палата, Камара на Инженерите и Камара на Строителите в България.

 • ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ /2009/ – измерва параметри на електрически инсталации и съоръжения
 • ПОДДРЪЖКА НА ПОДСТАНЦИИ ЗА ВИСОКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ /2009/ – РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ВН, СН И НН И КАБЕЛНИ ЛИНИИ
 • ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ /2008/- израждане на системи за управление и наблюдение на станции за осигуряване на питейни и за пречистването на отпадъчни води /ПСОВ и ПСПВ/ на високо техническо ниво
 • КРАНОВЕ /2007/ – поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения – мостови, козлови и електротелфери
 • КОНФИГУРИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЯВАЩИ МОДУЛИ /2007/ PLC, ОПЕРАТОРСКИ панели и SCADA системи

Понататъшното разширяване дейността на дружеството, увеличаване на производствения капацитет и номенклатурата, усъвършенстването и повишаването квалификацията на инженерния, техническия и работническия потенциал са приоритетни цели на политиката на

 • В процес на въвеждане в експлоатация е нова производствена база в северозападния район на София с площ 3100 м2.
 • Предстои, в рамките на фирмата, да бъде сертифициран Орган за контрол от вида “С” / ОКС / от Изпълнителната Агенция “Българска служба за акредитация”. Идентификацията на ОКС при “ОСКАР-ЕЛ” ЕООД е в съответствие с изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020 с област на контрол на нови и в процес на експлоатация електрически уредби и съоръжения с напрежение до и над 1000V, силови и измерителни трансформатори, силови кабели с напрежение до 20кV и електрозащитни средства.
 • Нова специализирана дейност е поддръжката на разпределителните уредби ВН, СН и НН, както и на кабелни линии.
 • В ход е разработване на нови конфигурации и програмни продукти за електронни управляващи модули, операторски панели и SCADA системи.

За повишаване информираността, професионалните знания на колектива и запознаване с иновационните процеси в съпътстващите области и производства, техническият екип участва в семинари, организирани от фирмите, доставчици на електротехническо оборудване.

Всяка година се провеждат теоретични и практични обучения в специализираните центрове за технически практики.

Ежегодно фирмата организира, в страната и в чужбина, мероприятия за всички cвои служители, които осигуряват добри колегиални отношения в екипа. През 2009 г. колективът пътува до Париж, Франция, през 2008 г. до Велико Търново, България, а през 2007 г. до Халкидики, Гърция.

“ОСКАР-ЕЛ” се отличава с политиката си на равнопоставеност и на социална ангажираност. Фирмата предоставя финансова подкрепа на дейности с обществен интерес и на образователни проекти на Техническия университет, Училището за деца с нарушен слух и Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”.

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ

 • “ОСКАР – ЕЛ” предлага гъвкави решения според нуждите на клиента
 • “ОСКАР – ЕЛ” доставя и контролира качеството на влаганите материали
 • “ОСКАР – ЕЛ “вярва в дългосрочни взаимоотношения с клиенти и партньори
 • “ОСКАР – ЕЛ” споделя своя опит и се учи от контрагентите си
 • “ОСКАР – ЕЛ” се стреми към екологично и устойчиво развитие в бизнеса
 • “ОСКАР – ЕЛ предлага решения за енергиен мениджмънт
 • “ОСКАР – ЕЛ” осигурява условия на труд в съответствие с най-съвременните изисквания.
ДЕЙНОСТ

Инженеринг

Фирма ОСКАР – ЕЛ ЕООД е специализирана в осъществяване на автоматизация и електроуправление на обекти. Предлага на своите клиенти широк набор от услуги: проектиране и изработване на табла НН, електроуправление на машини и съоръжения, изграждане на системи за енергиен мениджмънт, дистрибуция на електроапаратура НН.

> Научете повече …

Производство на електротабла

ОСКАР-ЕЛ ЕООД предлага на своите клиенти проектиране и изработка на електротабла за автоматизация и управление на различни процеси и промишлени обекти за цветната и черна металургия, минната промишленост, текстилната промишленост, енергетиката, машиностроенето, дървопреработването и др.

> Научете повече …

Електроинсталации

ОСКАР-ЕЛ ЕООД предлага на своите клиенти пълна гама от услуги, свързани с проектиране и изграждане на електроинсталации на сгради и съоръжения.

> Научете повече …

Дистрибуция и търговска дейност

Фирма ОСКАР е специализиран дистрибутор на Schneider Electric, официален дистрибутор на АВВ и Moller. Предлага електроелементи и средства за автоматизация, електроокомплектовка за сградна автоматизация, ел. апаратура на конкурентни цени и кратки срокове на доставка.

КОНТАКТИ

“ОСКАР – ЕЛ” ЕООД – oskar-el.com

Адрес: гр. София, Божурище, София област

Тел.: 02 962 46 93; 02 962 43 65
Факс: 02 962 42 38
E-mail: office@ oskar-el.com

Текст и изображения: oskar-el.com

За автора