Очен медицински център “Виста”

ЗА НАС

vistaНачалото на извънболничната специализирана медицинска помощ е от 1992 год. със създаването на частен лекарски кабинет. През 1995 год. с няколко колеги спечелихме на търг общинско място с отстъпено право на строеж на ул.”Стефан Караджа” 88, на което построихме Медицински център ”Свети Лука”.
От началото на работата на практиката разширяваме непрекъснато дейността си, като увеличаваме и модернизираме оборудването си и едновременно с това въвеждаме нови методики в работата си. На площ от 80 кв.м. имаме разгърнати два кабинета, чакалня и сервизни помещения. Основният ни кабинет е оборудван с офталмологичен юнит с шпалт-лампа на фирмата CSO, кератоавторефрактометър HUMPHREY – ZEISS и проектор на знаци за изследване на зрителната острота на СSO. През 1998 год. закупихме периметър KOWA AP –340 на фирмата KOWA, като за първи път в района въведохме автоматичната компютърна периметрия по 15 програми.
От 1999 год. имаме закупен лазерен апарат LAZEREX LPI 532 PHOTOCOAGULATOR на фирмата LAZEREX с което въстановихме методиката лазер терапията при съдови заболявания на ретината включително и на диабетична ретинопатия в условията на частна практика. От 2009 год. вече разполагаме с последен модел лазер на фирмата ELLEX и оптичен кохерентен томограф STRATUS OCT 3 на фирма ZEISS.
След закупуването на А scan OPHTHASONIC на фирмата MENTOR разработихме и изпoлзуваме в нашата работа и ултразвуковата диагностика.
От 2000 год. имаме сключен договор с Районна Здравноосигурителна Каса ( РЗОК), а от няколко години и такъв за извършване на високоспециализирана дейност:
Лазертерапия при диабетна ретинопатия
Флуоресцеинова ангиография на съдовете на окото
При редица заболявания на очното дъно лазеркоагулацията е основен метод на лечение, а при диабетичната ретинопатия тя се явява единствен ефективен метод на лечение, когато е започната навреме и проведена последователно и професионално. Точни индикации за лазер лечение се поставят на базата на направена флуоресцеинова ангиография (ФА) на очното дъно с помощта на фундус камера.
Използваната от нас фундус камера VISUCAM lite на фирмата Carl Zeiss е последно поколение дигитална камера. Флуоресцеиновата ангиография изяснява патогенезата на заболяванията на ретината, а лазер терапията се явява патогенетичното им лечение.Това обуславя разглеждането на диагностичната методика ФА и лечебната методика – лазер терапия като едно неразривно цяло. ФА се явява метод с големи диагностични възможности при заболявания на ретината , който прецизира и уточнява индикациите за приложение на лазер терапия и контролира резултатите в хода и края на лазерното лечение.
ФА методиката се състои в следното: Венозно се инжектира от медицинската сестра 20 % апирогенен разтвор на натриевата сол на флуоресцеина в ампули от 5 мл. и посредством фундус камерата наблюдавайки очното дъно се правят серия от снимки, които позволяват да се визуализира преминаването на веществото през съдовете на очното дъно, тяхната пропускливост и натрупването му в тъканта на очното дъно. Регистрираните промени се отчитат и анализират от лекаря и на тази база той подбира най-правилната техника за лазерното им лечение и контролира ефекта от това лечение.
Навременното диагностициране на промените при съдовите заболяванията на ретината и по специално при диабетната ретинопатия е от изключителна важност за предотвратяване на слепотата от нея. Като се има впредвид, че в България около 2 % от населението е с диабет, а слепотата от диабет е на първо място сред причините за слепота в България, може да се разбере сериозността на проблема.

Във връзка с методиката имаме завършени курсове от д-р Кроснева:
Флуоресцеинова ангиография – 1989 год.
Лазер терапия в офталмологията – 1990 год.
Приложение на лазерите в офталмологията – 1990 год.
Лазер терапия при заболявания на ретината – 1992 год.
Участие в симпозиум по ангиография и лазер CRETEIL в клиниката на проф. G.COSCAS и G. SOUBRANE и индивидуално едномесечно обучение по лазер терапия в същата клиника – април 1999 год.
Лазерно лечение на хориоретината – 1999 год.
Курс по лазер терапия в офталмологията – 2002 год.
В този период имам публикации на Националната конференция с международно участие “Проблеми на слепотата в България” – октомври 1992 год.:
Слепота от дегенерации на макулата по материали на Очното отделение и на Кабинета по флуоресцеинова ангиография и лазер терапия на ОРБ – Стара Загора за периода 1987 – 1992 год.
Слепотата от диабетна ретинопатия и усложненията й по материали на Очното отделение и на Кабинета по флуоресцеинова ангиография и лазертерапия на ОРБ – Стара Загора за периода 1987 – 1992 год.
Така също и на Пети национален конгрес по офталмология с международно участие – октомври 1990 год. с : Структурно разпределение на макулените дегенерации по ФА материали на Очното отделение на ОРБ – Стара Загора
От д-р Христозов:
Флуоресцеинова ангиография на заболявания на хориоретината- 2001 год.
Диабетна ретинопатия – ФА диагностика и лазерно лечение – 2003 год.
Имаме е-mail връзка за консултации и лечение на пациенти с : проф.G.SOUBRANE oт – Creteil – Paris; проф.Dominique Bremond ; проф.ALIO от Очната клиника в Alicante- Испания,проф.Erik Greve Managing and Chief Editor на INTERNATIONAL GLAUKOMA REVIEW
В момента в основния кабинет работят трима лекари със специалност по Очни болести – д-р Кроснева, д-р Христозов и д-р Кроснев (от началото на 2003 год.).

УСЛУГИ

Цени на предлаганите от нас услуги

1. Първичен преглед, диагноза, предписване на лечение и оформяне на документация (включващ изследване на зрителната острота и рефракцията, биомикроскопия, тонометрия и фундоскопия) – 30 лв.

2. Вторичен (контролен) преглед - 15 лв.

3. Определяне на рефракцията, авторефрактометрия без циклоплегия - 12 лв.

4. Измерване на ъгъла на кривогледство с призматични скали - 5 лв.

5. Определяне на рефракция с циклоплегия и авторефрактометрия - 15 лв.

6. Изследване на бинокулярно зрение, диплопия (двойно виждане) – 5 лв.

7. Тонометрия

  • по. Маклаков – 4 лв.
  • апланационна по Голдман – 4 лв.
  • безконтактна –  5 лв.

8. Изследване на очни дъна – 7 лв.

9. Гониоскопия – 7 лв.

10. Гониофундобиомикроскопия – 15 лв.

11. Контактни лещи – първоначално напасване на двете очи,обучение – 10 лв.

12. Контактни лещи – първоначално напасване на едно око – 7 лв.

13. Контактни лещи – контрол на две очи – 6 лв.

14. Контактни лещи – контрол на едно око – 5 лв.

15. Контактни лещи – консултация – 5 лв.

16. Проба на цветна контактна леща – 5 лв.

17. Епилация на мигли – 5 лв.

18. Екстракция на роговично чуждо тяло – 15 лв.  

19. Субконюктивална инжекция – 5 лв.

20. Периметрия(компютърна) на едно око – 10 лв.

21. Изследване на цветно зрение – 3 лв.

22. Екзофталмометрия – 5 лв.

23. Биомикроскопия – 5 лв.

24. Проследяване вътреочното налягане( денонощна крива от 2 изследвания) – 5 лв.

25. Отстраняване на шевове от роговица и склера – 5 лв.

26. Сондиране и промивка на слъзните пътища – 5 лв.

27. Лазерна коагулация на хориоретина – еднокранта обработка при ПРК (1/3 фотосерклаж) до 400 коагулата – 30 лв.

28. Лазерна коагулация на хориоретина при периферна дегенерация - 30 лв.

29. YAG лазерна коагулация – 60 лв.

30. Пахиметрия - 10 лв.

31. А- ехография - 10 лв.

32. Оптична кохерентна томография (ОСТ) - 60 лв.

33. Издаване на болничен лист – 7 лв.

34. Преглед за медицинско свидетелство – 7 лв.

КОНТАКТИ

Очен медицински център “Виста” – eyecentervista.com

Адрес: гр. Стара Загора, ул. Стефан Караджа 88
Тел.: 042 681 011, 602 611
E-mail: info_at_eyecentervista.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: eyecentervista.com

За автора