“Приста Ойл Холдинг” ЕАД

ЗА НАС

pristaOILПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД е една от водещите български компании, оперираща в повече от 20 държави в Централна и Източа Европа, в Близкия и Среден Изток, а също така в Украйна, Грузия, Казахстан и др. Вследствие на устойчивата стратегия за развитие, пазарното присъствие на компанията в отделните държави достига нива между 5 и 55%. Компанията планира да осъществи бъдещото си териториално развитие не само в Европа, а и в Централна Азия, Близкия Изток и Африка.
ПРИСТА ОЙЛ ГРУП е холдингова структура, чиято сфера на дейност обхваща следните две направления:

 • Производство и търговия на моторни и индустриални масла, греси и специални течности – дейност развивана изцяло от ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД и международните й филиали. Към холдинга принадлежи и базираната в Холандия – СТАР ОЙЛ – една от най-големите търговски компании за базови масла, суровини и материали.
 • Акумулаторен бизнес – в структурата на МОНБАТ (един от блучиповете на Софийскa Стокова Борса)

Производствените мощности на ПРИСТА ОЙЛ се изграждат и развиват според най-модерните и иновативни технологии, което е резултат от комбинацията на собствени проучвания и разработки с отличното сътрудничество със световните лидери в петролната и химическата индустрия Chevron, ERGON, GreenСhem и др.

ПРИСТА ОЙЛ разполага със собствени заводи в България, Турция и Унгария, където се произвеждат смазочни продукти, греси, вазелини, експлоатационни течности за автомобили и автокозметика.
ПРИСТА ОЙЛ разполага и с отлично изградена логистична структура, която включва 4 терминала за съхранение на базови масла с общ капацитет на вместимост над 52 000 куб.м.

Продуктовото портфолио се обогатява и развива в унисон с пазарните потребности и в съответствие с най-съвременните изисквания на автомобилостроенето и машиностроенето към използваните експлоатационни материали. Произвежданите продукти покриват всички съвременни норми за безопасност и опазване на околната среда, а качествата им са добре познати на потребителите. Продуктите с търговска марка ПРИСТА притежават одобрения от над 20 водещи световни автомобилостроителни и машиностроителни компании, които са ги сертифицирали за използване в произвежданата от тях техника – компании като Mercedes Benz, Volvo, OPEL, BMW, VW, Renault, MAN, Cummins, ZF, VOITH, Allison, Siemens, и др.

Блендинг завод Приста Ойл - Русе, България

По отношение на технологичното си развитие ПРИСТА ОЙЛ предвижда задълбочаване на съществуващите си партньорства и в паралел създаване на нови такива с лидерите в отделните икономически отрасли.

Един от основните фактори за успешното развитие на компанията е усъвършенстването и израстването на човешкия ресурс. На този фактор ръководството на ПРИСТА ОЙЛ отделя голямо внимание и средства, с цел създаване на необходимата работна среда, технически обезпечена със съвременни информационни технологии и предразполагаща разгръщане на индивидуалния капацитет на хората в ПРИСТА ОЙЛ.

ПРИСТА ОЙЛ е компания силно ангажирана със социалното и културно развитие на обществото. Това намира израз в значителния брой инициативи развиващи се под нейната егида. Множество проекти в областта на културата, образованието, здравеопазването, опазване на околната среда, запазване на историческото и културно наследство, спорта, религията, и др. са разработени и реализирани с идейна, материална, техническа и финансова подкрепа на ПРИСТА ОЙЛ.

Забележително е как за кратките 19 години от основаването си ПРИСТА ОЙЛ постига блестящи успехи и класа, присъщи на компании с много по-дълга история.

ПРОИЗВОДСТВО

Prista Oil Blending Plant - Ruse, Bulgaria

Заводът за смазочни продукти на Приста Ойл Холдинг ЕАД в гр. Русе е построен върху площ от 84677 м2.

Процесът на производство се обслужва от 150 резервоара и 20 миксера с обща вместимост над 12500 м3.

Контролът се осъествява от микропроцесорна система и три операторски станции, както и от функционираща компютърна мрежа от над 100 компютъра. Точността на дозирането при блендиране се гарантира от 37 масови и 11 обемни разходомера, както и чрез контрол върху всички входящи и изходящи точки на завода. Общо 6 модерни линии гарантират разфасовките в 0.5, 1, 3, 4, 5 и 20 литра.

Производството на всички видове опаковки е осигурено от 5 бласт автомата. При равномерно разпределение на продукцията, капацитетът на завода е 500 тона дневно, 170 000 тона годишно при 340 работни дни.

Prista small packs

Приста Ойл  гарантира 100% поддържане високото ниво на качество чрез:

 1.      Богат избор на базови компоненти – Компанията разполага с 4 терминала за базови масла

 2.      Използване на адитиви, произведени само от утвърдени световни производители

 3.      Пълен контрол на производствения процес.

 4.      Отлична лаборатория – една от водещите в Европа.

 5.      Много добре подготвен персонал.

6.      Отлични специалисти.

 

Предимства на Приста Ойл пред останалите производители в Източна Европа:

 

1.      Модерен завод, модерна лаборатория.

2.      Мобилност във всички направления от дейността.

3.      Специалисти на много високо ниво.

 

 

 

КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ

Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти на Приста Ойл e една от най-добре оборудваните лаборатории на Балканите.


Лабораторията на Приста Ойл разполага  с единствените в страната апарати за определяне на всички елементи (метали и неметали) в свежи и отработени масла.

Лабораторията притежава сертификат от ИА ”Българска служба за акредитация” за изпитване на 20 вида нефтопродукти по 97 стандартизирани национални и международни метода.

Компетентността на персонала се доказва постоянно чрез участия в междулабораторни програми за изпитване на смазочни продукти, организирани от ASTM International и Chevron Corporation.

Въведените системи за управление на качеството в производството на Приста Ойл:

 • ISO 14001
 • ISO 14001
 • ISO 9001
 • ISO / TS 16949
 • NATO AQAP 2110

Въведените системи за управление на качеството в лабораторията на Приста Ойл:

 • EN ISO/IEC 17025
 • EN ISO/IEC 17025
 • Член на ASTM
 • Chevron Quality Excellence
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

ПРИСТА ОЙЛ е компания силно ангажирана със социалното и културно развитие на обществото. Това намира израз в социални проекти и инициативи, развиващи се под нейната егида. Множество проекти в областта на културата, образованието, здравеопазването, опазването на околната среда, запазване на историческото и културно наследство, спорта, религията и др. са разработени и реализирани с идейната, материалната, техническата и финансовата подкрепа на ПРИСТА ОЙЛ, малка част сред, които са:

 • Изграждане и даряване на паметник на Светите братя Кирил и Методий на българската общност в Одеса, Украйна
 • Реставриране, доизграждане и поддръжка на Манастирът “Успение Богородично” в Кърджали
 • Дарение в размер на 100 000 лв. за подпомагане изграждането на църквата “Всех Святих”, гр. Русе.
 • Проект за подкрепа на духовните и културни ценности ”Прекрасният Северозапад”” – стартирал през 2002г. с издаването на сборника на Йордан Радичков „Нежна спирала”
 • Национален литературен конкурс за есе на тема „ Зеленото дърво на надеждата” по Йордан Радичков, като част от проекта ”Прекрасният Северозапад”” – г-н Атанас Бобоков, „МОНБАТ“
 • Иницииране, създаване, оборудване и откриване на център по антенатална ултразвукова диагностика „Евромедисон” в гр.Русе
 • Спонсориране на традиционния Коледен благотворителен базар на Международния женски клуб – София
 • Закупуване на терен и предстоящото му дарение за построяването на българско училище – Воеводина, Сърбия
 • Спонсориране на БЪЛГАРИЯДА 2008г. – Воеводина, Сърбия
 • Спонсорство на ансамбъл ”Българе” по повод националното им турне озаглавено ”България през вековете” и осигуряване на 120 безплатни билета за деца и възрастни в неравностойно положение – ”ПРИСТА ОЙЛ”
 • Дарения на Оперно-филхармонично дружество – гр. Русе
 • Спонсориране издаването на книга за хоровия диригент проф. Васил Арнаудов по повод 75 години от рождението му
Spoiler title

“Приста Ойл Холдинг” ЕАД – prista-oil.com

Адрес: гр. София, ул.Златен рог 20, офис 9
Тел.: 02 962 01 10;
Факс: 02 868 94 76
E-mail: office_at_prista-oil.com


Вижте по-голяма карта

България Административен Офис – Приста Ойл Холдинг ЕАД

Адрес: гр. Русе, ул. Борисова 73
Тел.: 082 81 01 11
Факс: 082 82 32 53
E-mail: office_at_prista-oil.com


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: prista-oil.com

За автора