РИС И СИЕ ООД – Велики Преслав

ЗА НАС

UntitledРИС И СИЕ ООД е компания, която е основана през 2008 година, с правна форма на управление – дружество с ограничена отговорност. Фирмата извършва своите дейности на територията на град Велики Преслав, област Шумен. Предметът на дейност на компанията е гражданско и промишлено строителство.

От момента на своето създаване, до днес компанията РИС И СИЕ ООД специализира следните дейности :

- ремонт на съществуващи и изграждане на нови сгради ;
– електрически и ВиК инсталации ;
– топло и хидроизолации ;
– покривни конструкции в областта на гражданското и промишлено строителство ;

РИС И СИЕ ООД извършва всяка една от услугите си с голяма прецизност, точност и в определените срокове. Към клиентите си фирмата, подхожда с внимание и коректност, защото успеха на всяко дружество се крие именно в доволните клиенти.
Друга важна част от качественото извършване на дейностите е наличието на съвременна и богата материална база, и квалифициран екип от работници.
Всичко това прави РИС И СИЕ ООД търсена, предпочитана и утвърдена фирма на строителния пазар.

КОНТАКТИ

РИС И СИЕ ООД – Велики Преслав

Адрес: гр. Велики Преслав, ул. Цанко Церковски No 2
E-mail: ris_ve@abv.bg

За автора