СТИЙЛ ТРЕЙД 11 ЕООД

ЗА НАС

lohСтийл Трейд 11 ЕООД е дружество, което развива своята дейност на територията на град Перник, с Площадка 1: гр. Перник, ул.”Бродо”, бл.3, вх.Б и Площадка 2: гр. Перник, УПИ № I, кв. 32.

Стийл Трейд 11 ЕООД разполага с Разрешение с № 16-РД-00000107-00 от 21.02.2013 г. и Разрешение № 16-ДО-00000173-00 от 17.05.2013 г. за управление на отпадъци, както и за извършване на дейност по транспортиране.

Фирмата изкупува на конкурентни цени, скрап от черни и цветни метали – желязо, стомана, чугун, мед, месинг, бронз, алуминий, цинк, олово, никел и други метални отпадъци.

Изкупува всички видове отпадъци от черни и цветни метали, включващи – излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори.

ПРОДУКТИ

Стийл Трейд 11 ЕООД   извършва събиране, транспортиране, разкомплектоване, сортиране, преработка, балиране, и временно съхраняване на :

 • Черни метали
 • Цветни метали
 • Метални отпадъци
 • Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
 • Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
 • Метални опаковки
 • Оловни акумулаторни батерии
 • Отпадъци от желязо и стомана
 • Опаковки от дървесни материали
 • Излезли от употреба гуми
 • Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти
 • Оловни акумулаторни батерии
 • Желязо и стомана
 • Пластмаси
 • Хартия и картон
 • Стъкло и стъклени отпадъци

 

ГАЛЕРИЯ

danion4stakra1stakra5vaspet2vaspet3
КОНТАКТИ

СТИЙЛ ТРЕЙД 11 ЕООД

Адрес: гр. Перник, ул.”Бродо”, бл.3, вх.Б
Моб. тел.: 0897 939 634; 089 459 393

Адрес: гр. Перник, УПИ № I, кв. 32.

За автора