Счетоводна къща Комерсиал 96 ЕООД – Елена

ЗА НАС

COMСчетоводна къща Комерсиал 96 ЕООД е основана на 30.01.2009 година и е наследник на фирма ЕТ Комерсиал-96 – Йордан Каросеров. Извършва основна дейност в сферата на счетоводството и предлага на своите клиенти от град Елена и региона качествено изпълнение на разнообразни счетоводни услуги, както и счетоводни и данъчни консултации.

В своята работа, Комерсиал 96 ЕООД поставя на първо място възможностите и изискванията на фирмите, с които работи. Целият екип се отнася отговорно към своята професия и насочва усилията си към това да превърне счетоводната къща в търсен помощник и партньор, на когото клиентите да разчитат и да вярват, защото доверието е най-стабилната основа на трайните бизнес отношения.

УСЛУГИ

Комерсиал 96 ЕООД извършва пълната гама счетоводни услуги – счетоводно отчитане, ТРЗ обслужване, счетоводно представителство и т.н.

Месечно и годишно счетоводно отчитане

Комерсиал 96 ЕООД предлага счетоводно отчитане всеки месец или в края на годината, според предпочитанията на клиента. Отчитането се извършва последователно, по време и място на протеклите операции и се прави според дейността на фирмата. В края на отчетения период се формира крайният финансов резултат.

Изготвяне на ведомости за заплати и ТРЗ обслужване

При ТРЗ обслужването и изготвянето на ведомостите, екипът на счетоводна къща Комерсиал 96 използва своите знания по отношение на нормативните изисквания и следи промените в тях. Услугата включва:

 • изчисляване на нетните задължения
 • изчисляване на дължимите осигуровки и данъци
 • изготвяне на фишове за заплати
 • изготвяне на граждански и трудови договори
 • изчисляване на отпуски и болнични
 • изготвяне на служебни бележки
 • подготовка на необходимата документация и други

Подаване на декларации образец №1 и №6

Декларация образец № 1 ”Данни за осигуреното лице” се подава всеки месец от работодателите, самоосигуряващите се лица, осигурителите, осигурителните каси и лицата по чл.4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
Декларация образец № 6 ”Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”, която се попълва от всички физически лица, които получават над минималната работна заплата и от работодатели, осигурители, самоосигуряващи се лица, лицата по чл.4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.

Счетоводна къща Комерсиал 96 ЕООД ще поеме задължението за подаване на двата вида декларации, като го извърши според всички изисквания и срокове, упоменати в закона.

Счетоводно представителство пред институции

Можете да разчитате на Комерсиал 96 за професионално счетоводно представителство пред държавните институции:

 • НАП (Национална агенция по приходите) – за подаване на декларации, уведомления, регистрации, документи за извършване на ревизии и проверки;
 • НОИ (Национален осигурителен институт) – за регистрации на трудови договори и подаване на декларации;
 • РУСО (Регионално управление социално осигуряване)
 • Инспекцията по труда
КОНТАКТИ

Счетоводна къща Комерсиал 96 ЕООД – komersial96.com

Aдрес: гр. Елена, ул. Д-р Христо Момчилов 3
Моб. тел.: 0878 126 030
E-mail: jkaro@ abv.bg

Текст и изображения: komersial96.com

За автора