“Теолино Пласт” ООД

ЗА НАС

TEOОснована през далечната 1990г. в Пловдив, „Теолино Пласт” ООД е пионер в производството, доставката и монтажа на ПВЦ външни ролетни щори. За изключително кратко време фирмата става лидер на пазара, утвърждавайки марката „Теолино Пласт” като гаранция за перфекционизъм, професионализъм и избор на най-добро качество.
Това неминуемо води до следващото ниво в развитието на фирмата – собствено производство на всички профили за външни ПВЦ ролетни щори и пълен набор от аксесоари за тях. За постигане на високите цели, които си е поставило, дружеството инвестира значителна част от своите приходи и оборудва производствена база с модерни производствени съоръжения, внос от Германия, позволяващи увеличаване на производствените мощности. Това води до бурно повишаване на обема на работа и положителен растеж на финансовите резултати.

През 2003г. „Теолино Пласт” ООД започва да предлага на клиентите си и висококачествена ПВЦ дограма – системите на Dimex, Accord, Schüco, произведени в Германия и Австрия, марки от световна величина, с дългогодишни традиции и утвърден престиж.

2004г. – С цел оптимизиране качеството на предлаганите продукти, фирмата въвежда Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт DIN EN ISO 9001:2000.

2005г. – „Теолино Пласт” ООД започва съвместна дейност с „Профилинк” ООД, производител на ПВЦ профили за прозорци и врати. Създава цех за разкрой и собствено производство на прозоречни модули с марката Profilink. С това поставя началото на нов етап в областта на производството на дограма и стъклопоставянето в страната, имайки удоволствието да представи на българския и чуждестранен пазар неоспоримото съвършенство и високо качество на всички продукти Profilink.

2007г. – годината, дала старт на големия възход на фирмата. Компанията е съумяла да извоюва доверието на големи банкови и фирмени организации, фирмени структури и държавни учреждения. Ресурсната осигуреност на фирмата с оглед на служители, собствени мощности и широката мрежа от коректни партньори, позволява организация и изпълнение на мащабни проекти – курортни комплекси в Пампорово, Бургас, жилищни сгради, училища и детски градини в Пловдив, София, Смолян, Сопот. Налице е развита дистрибуторска мрежа, включваща над 200 фирми-представителки във всички краища на страната. Успешно работи с чуждестранни клиенти от Гърция, Италия, Белгия, Франция.

2009г. – продължава успешното изкачване по стълбата на успеха и професионалното си развитие – „Теолино Пласт” ООД е прието за пълноправен член в Камарата на строителите в България, Централен Професионален регистър на строителя, което допринася за успешното участие в търгове за обществени поръчки и спечелени над десет такива. От май, 2009г. „Теолино Пласт” ООД се помещава в нова, по-голяма производствена база, с площ 12 000 кв. м.

2011г. – фирмата преминава успешно сертификационен одит и въвежда две системи за управление на качеството – съгласно EN ISO 14001:2004 – система за управление на околната среда и BS OHSAS 18001:2007 – за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Усилията на ръководството са насочени към подобряване приложимите стандарти във всички нива на организация, намиране на нестандартни решения, съобразени с индивидуалните изисквания на своите партньори, повишаване квалификацията на всички служители и създаване на възможности за професионално израстване.

Днес фирмата е утвърдено име, символ на високо качество и професионализъм, резултат от натрупан опит и традиции, концепции и иновации, стратегии и възможности за подбор, градили се над 20 години.

ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО

Декларация за политиката по качеството, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда

„Качество за цял живот“

Основаната през далечната 1990г. в град Пловдив, “Теолино Пласт” ООД е пионер в производството, доставката и монтажа на ПВЦ външни ролетни щори. За постигане на високите цели и развитие, които си е поставило дружеството инвестира значителна част от своите приходи и оборудва производствена база с модерни съоръжения, внос от Германия, позволяващи увеличаване на производствените мощности. Ръководството декларира ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания в Политиката по качество ,безопасни условия при работа и опазване на околната среда, за да представя на своите контрагенти, партньори и клиенти услуги с високо качество, които да отговарят на техните очаквания и изисквания, както и ангажимент за непрекъснато подобряване на ИСУ .

Мисия, визия и ценности на компанията

Нашата мисия – Да предлагаме енерго-спестяващи прозоречни и слънцезащитни системи чрез ефективни решения на нашите партньори

Нашата визия – Лидер на Балканите и предпочитан партньор на Европейските пазари

Нашите ценности

Лоялност – Лоялността е наша солидна основа, стъпили на нея, ние градим нашия мироглед. Проекцията на тази лоялност към организацията, колегите и нашите партньори посява зародиша на доверието, което през годините пораства в стабилност и просперитет.

Предприемчивост – Ние вярваме в безкрайния човешки потенциал, който позволява постоянното прекосяване на границите на невъзможността. За нас няма проблем, който е нерешим, няма задача която е невъзможна. Всичко това е благодарение на нашия апетит за предизвикателство придружен с аналитичен подход за намиране на решение.

Справедливост – Организацията е сумата на нейните части, чиято фондация са служителите и партньорите. Всеки един носи отговорността да извършва неговата роля пълноценно. Това води до позитивни резултати, а ние вярваме, че е наше задължение те да бъдат разпределени справедливо. Но за да има справедливост, когато налице са негативи, то наша отговорност е да предприемем действия.

Прецизност – Прецизността е наша характерна черта, която ни отличава и ни кара да се гордеем с това , което правим. Отделеното внимание към дори и най-незначителния елемент е гаранция към нас самите, че труда си е заслужавал, независимо от резултатите. Без тази прецизност, резултата е без значение, защото истината е в изпълнението.

Мотивация – Благодарение на мотивацията на всеки един от нас, ние постигаме целите си.

Това е олицетворено от нашия стремеж към успех и съвършенство, видим при гордостта от крайния резултат

Принципът на активното участие на работещите в осигуряване на БЗР се осъществява по цялата верига на дейността – от идентифициране на опасностите и оценката на риска до разработването на мерките за безопасност и тяхното поддържане. Спазване изискванията на действащото законодателство, свързано с осигуряване на безопасен и здравословен труд, както и за определяне и спазване изискванията на другите заинтересовани страни е задължително.

Основният подход за изпълнение на политиката по БЗР е чрез превенция на риска, приложена на всички работни места, осъществяване на контрол и мониторинг, с цел елиминиране на опасно поведение, което може да бъде причина за трудови злополуки. Основната цел е предотвратяване на аварии, трудови злополуки, наранявания и заболявания на всички сътрудници, които работят под контрола на „Теолино Пласт”ООД

За съответствие на процесите и дейностите, които са под нашия контрол с приложимите законови и други изисквания, отнасящи се до аспектите на ОС, като спестяване на природните ресурси и управление на отпадъците Ръководството поема отговорността и има готовност за реагиране при всякакви извънредни ситуации, които биха могли да се случат с хора работещи под контрола на организацията или да имат пряко неблагоприятно въздействие върху околната среда. Ръководството на „Теолино пласт” ООД прокламира идеята, че опазването на околната среда е всеобщо задължение на всеки. В тази връзка стремежът е всеки да се придържа към следните принципи: постоянно повишаване на знанията, квалификацията и екологичното осъзнаване, спазване на нормативните изисквания по опазване на ОС, ангажираност към качествена работна среда и поддържане на активна информационна политика, непрекъснат контрол и мониторинг на процесите, осигуряващ своевременно предприемане на превантивни и коригиращи действия.

Прилагайки тези принципи чрез реализиране на програми за непрекъснато подобряване на екологичното поведение на фирмата управление на отпадъците и значимите аспекти на околната среда ръководството на „Теолино пласт” ООД си поставя основни цели по предотвратяване на замърсяването и минимизиране на отпадъците, предотвратяване на еко-рискове, поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при аварии за защитата на персонала и населението и оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление, особено на невъзобновяеми енергийни източници

Основен инструмент за прилагане на декларираната политика е документираната и внедрена Интегрирана система за управление на „Теолино пласт” ООД, която отговаря на международните стандарти: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

ГАЛЕРИЯ

TeolinoX64A1258_webX64A2673X64A2667X64A2644X64A2632X64A2622X64A2617X64A2610TeolinoX64A1260_web
КОНТАКТИ

“Теолино Пласт” ООД – teolinoplast.bg

Адрес: гр. Пловдив, ул. Цар Борис III-ти Обединител 31
Тел.: 032 940 840
Моб. тел.: 0885 822 420

Текст и изображения: teolinoplast.bg

За автора