Терснаб АД – Търговия с промишлени стоки

ЗА НАС
UntitledСъздаване
“Терснаб” е основана през 1959 година в град Сливен с основен предмет на дейност търговия с промишлени стоки и строителни материали. Заема водещо място на регионалния пазар.
Собственост
“Терснаб” е 100% частна фирма. Мажоритарен собственик и Изпълнителен директор на фирмата е инж. Георги Георгиев, специалист с повече от 30 години технически и управленски опит.
Материална база
Централният офис и складове се намират в град Сливен – географски център на страната и пресечна точка на всички по-важни транспортни комуникации. Базата е разположена върху 87 000 кв.м. Разполагаме с четириетажна административна сграда , съвременна търговска зала , пет халета с общо 18 000 кв.м. покрита складова площ и обслужващи стопански сгради. В град София е създадена материална база и офис.
Данни за фирмата
Терснаб АД
гр. Сливен, кв. Индустриален, ул. Керамика №2, п.к.154
Индификационен номер по ДДС – BG829053917
БУЛСТАТ – 829053917
История
1959 – създаване на Окръжно предприятие за материално-техническо снабдяване
1966 – преобразува се в ДП„Техноснаб”
1971 – преобразува се в ДП„Териториално снабдяване”
1976 – преобразува се в Окръжна пласментно-снабдителна организация /ОПСО/
1986 – преобразува се в ОП”Териториално снабдяване”
1991 – образувана е фирма „Терснаб-Сливен”ЕООД
1999 – извършена приватизация и преобразувана във фирма „Терснаб-Сливен”ООД
2000 – преобразувана в „Терснаб”АД
2001 – на територията на „Терснаб”АД е създадено лицензирано стоково тържище за хранителни стоки
2002 – открита съвременна търговска зала
2002 – разширява дейността си като закупува и създава материална база в град София
2004 – рязко увеличава оборотите си и разширява номенклатурата от предлагани

ДЕЙНОСТ

“Терснаб”АД гр.Сливен развива дейността си основно в три направления:

  • търговия със строителни и промишлени стоки
  • организиране на лицензирано стоково тържище
  • производство на работно облекло
  • доставка и монтаж на PVC винилови настилки
  • обзавеждане на търговски и складови обекти
  • отдаване на складови площи под наем
    Традиция по-силна от времето!
ГАЛЕРИЯ

23hor1sgradavert
КОНТАКТИ

Терснаб АД – Търговия с промишлени стоки – www.tersnab-sliven.com

Адрес: гр. Сливен, кв. “Индустриален”, ул. “Керамика”№2, п.к. 154
Тел.: 044 62 22 73 , 66 28 51
Факс: 044 66 26 21
Е-mail: office@tersnab-sliven.com , tersnab_sl@dir.bg

Текст и изображения: www.tersnab-sliven.com

За автора