Тимак Агро България ЕАД – Високотехнологични торове

ЗА НАС

UntitledФилиалът на Тимак Агро в България е открит през 2005 година и в течение на всичките години до момента професионалната работа на целия екип допринася за налагането на продуктите и утвърждаването на името им. Работата стартира със специфично и непознато до момента ноу-хау на българския пазар – предлагане на консултация директно на полето за всеки индивидуален клиент и конкретно предложение за специфичните нужди на отглежданите култури от специалисти агрономи.

Индустрия и екология

За да задоволи изискванията на местния пазар, Тимак Агро България ЕАД се възползва от специфичния производствен потенциал на всяко индустриално звено от бранша „Растително хранене“. Звената са общо 21, от които 14 в Европа и 7 в Америка.

Изследователска дейност

Голяма част от продуктите, които предлага Тимак Агро България ЕАД на българския пазар, се произвеждат в завода на Групата в Австрия. Pishelsdorf разполага с огромен индустриален потенциал и работи с най-новите технически средства на пазара. Друга част от продуктите идват от производствените центрове на Рулие в Испания, Франция, Италия и Гърция.

Всеки завод се ръководи от Директор, който се грижи за производството от момента на закупуване на суровините до износа на готовите продукти. С персонал от около 60 души, всеки производствен център произвежда между 200 000 и 300 000 тона годишно.

За група Рулие

От 1959 г. Група Рулие е утвърдила името си на специалист в правилното хранене на растенията, животните и хората. Тя възниква като малък семеен бизнес и прераства в независима индустрия, развила се в международен план. С времето марките й се превръщат в синоним на качество.

Група Рулие е ангажирана с контрола на всеки процес по дейността й – от извличането на суровини до завършването на крайния продукт.

Групата целенасочено развива дейността си, опирайки се на солидната си структура, но същевременно запазвайки и динамичността и предприемчивостта в нея. Въпреки вече утвърдените позиции на местно и международно ниво, експанзията в световен мащаб продължава.

Някои цифри:

Представителства в 40 страни и 60 производствени центъра
7300 сътрудници, от които повече от половината извън Франция
На 55 години и винаги с положителни резултати

Обединяващите ценности в компанията:

Човешкия капитал и желанието му да се развива
Непрекъснатото развитие на сигурността и безопасността
Израстването – възвръщаема инвестиция

Отговорна индустрия:

Съвременни и иновационни технологии
Инвестиции, стимулиращи икономии на енергията
Локални производствени звена, гарантиращи обслужване на високо ниво

ГАЛЕРИЯ

DSF6655-1170x650DSF6634-1170x650UntitledDSF6630-1170x650DSF6628-1170x650DSF6627-1170x650DSF6625-1170x650DSF6624-1170x650DSF6622-1170x650DSF6635-1170x650DSF6640-1170x650DSF6643-1170x650DSF6654-1170x650DSF6653-1170x650DSF6652-1170x650DSF6649-1170x650DSF6648-1170x650DSF6646-1170x650DSF6645-1170x650DSF6644-1170x650DSF6621-1170x650DSF6620-1170x650DSF6618-1170x6501312111009070605141516DSF6616-1170x650DSF6614-1170x650DSF6611-1170x6500420026601191817
КОНТАКТИ

Тимак Агро България ЕАД – Високотехнологични торове- timacagrobg.com

Адрес: гр. София, ул. Манастирска 41 вх. А ет.1, офис 2-4
Тел.: 02 873 12 75, 02 870 80 93
Моб. тел.: 0882 502520
Факс: 02 870 30 24
Е-mail : office@ bg.timacagro.com

Текст и изображения: timacagrobg.com

За автора