“ТОПЛОИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД

ЗА НАС

LOGOНай-общо казано санирането е вид реконструкция и техническо възстановяване на сгради, но също така и модернизиране на сграда и/или цял квартал за да се отстранят дефекти или за подобряване на стандарта на живот.

Думата „саниране” буквално преведена означава оздравяване (от латинското „sano” – здраве). А оздравяването на сградите всъщност е тяхната реконструкция – чрез нея се постига надеждност на конструкциите, спестяване на енергията и подобряване на условията като цяло. Санирането се изразява в подмяна на електро- и топлинната инсталации, дограмата, външната и вътрешна изолация. В санирането на обекта се включва още укрепване на сградите, ремонт на покривите и спиране на течовете от други места, нова вътрешна ВиК система – щрангове и тръби.

Цялостната топлоизолация спомага за промяна на микроклимата в сградата и съответно във всяко едно жилище. Преди години при проектирането и изграждането на жилищни и административни сгради не се е обръщало никакво внимание на топлоизолирането. Главната причина за това е в много ниските цени на повечето основни горива, доставяни от СССР. Промяната на цените на основните топлоносители през 90-те години на миналия век наложи изменения в нормативните документи отнасящи се за проектиране на нови сгради. Според сега действащото законодателство новите жилищни сгради задължително се топлоизолират (виж. Наредба № 1 за проектиране на топлоизолации на сгради на Министерството на регионалното развитие и благоустройство от 1999г.).

ПРЕДИМСТВА

Голяма част от сградния фонд в България има нужда от енергийно саниране, поради остарели технологии на строителство или лошо стопанисване. През следващите 10 години трябва да бъдат санирани около 750 000 жилища. От основен ремонт се нуждаят над 400 000 панелни апартамента, 150 000 жилища в стоманобетонни сгради и 170 000 в масивни. По-голяма част от съществуващия сграден фонд в страната се състои от сгради без ефективна или почти никаква топлоизолация. Това по себе си води до огромни разходи за отопление, което е неефективно и нежелано от хората. Затова възможността за спестяване и намаляване на тези разходи е в саниране на сградите и поставяне на подходяща топлоизолация.

Ползата от енергийното саниране несъмнено ще доведе до намаляване на енергийните разходи не само за отделното жилище, но и за сградата като цяло. Мерките за намаляване на енергийните разходи са свързани с различни елементи от сградата. Те зависят от ограждащите я елементи (таван,под, стени и прозорци), както и от отоплителната инсталация. Обновяването, свързано с ограждащите елементи, включва укрепвания на конструкцията на самата сграда, хидроизолация на покрива, ремонт на ВиК инсталацията, подмяна на дограмата и цялостна топлоизолация. Отоплителната инсталация, зависи от най-вече от топлоносителя – ако той е общ за сградата, се подменят частите на инсталацията или може да се избере нов, по-ефективен начин на отопление.

Подобряването на топлоизолирането на жилищата има три основни цели:

да се намалят на разходите за отопление през зимата, респективно – за климатизация през лятото;
да се постигне здравословна и комфортна среда на обитаване;
да се ограничи топлинното излъчване към околната среда – което спомага срещу глобалното затопляне на климата.

При всички положения топлоизолирането дава положителни икономически показатели за потребителя. Съвместно с целия пакет, който включва и подмяна на външните дограми и на енергоносителя, се постигат много добри енергоспестяващи резултати.

“ТОПЛОИНВЕСТСТРОЙ” ЕOOД използва само доказани производители и монтажници, което гарантира качеството на положената топлоизолация. Целта на санирането е да се доближим до стандарта в развитите европейски страни, в които все повече и повече се налагат т. нар. “пасивни” сгради, при които не са предвидени топлоносителни инсталации и локално отопление, а се отопляват само от произведената от вътрешните топлинни източници топлина.

Най-лошият ход на потребителя е отлагането на топлоизолирането. Колкото повече се отлага във времето, толкова повече се забавя ефектът от това действие и съответно икономията от средства за отопление. Дори и в ситуация на недостатъчно средства за извършване на топлоизолация на жилището, вземането на банков заем ще ускори ползването на икономия от това действие.

КОНТАКТИ

“ТОПЛОИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД – www.toploinveststroy.com

Адрес: гр. Стара Загора, ул. “Димитър Наумов” № 112, ет. 1, ап. 1
Моб. тел.: 0898 88 99 89

Текст и изображения: www.toploinveststroy.com

За автора