“Хидрогеотехника” ЕООД

ЗА НАС

HIDROGENTEHNIKAИнженерно-геоложко проучване на площадки за извършване на гражданско промишлено ВиК и хидротехническо строителство. Изготвяне на проекти за изпълнение на хидрогеоложки и геоложки задачи хидрогеоложко проучване на подземни води с търсещи и проучвателни сондажи геофизични опитно-филтрационни и миграционни работи и съпътстващо опробване на води и литоложки разновидности оценка и определяне на експлоатационните ресурси от подземни води и проектиране на експлоатационни схеми и системи. Проекти за добив на подземни води. Изпълнение на проекти за мониторинг на подземни води. Разрешителни за хидрогеоложки проучвания за изграждане на вододобивни съоръжения и разрешителни за ползване на подземни води с експертна оценка качествата на водите относно пригодността им за изпозване като питейни битови или поливни Хидроекологични оценки. Проекти за добив на находища на подземни богатсва. Проучване на находища на полезни изкопаеми и инертни материали с изчисляване на запаси.

ДЕЙНОСТИ
  • хидроложки проучвания
  • инженерно геоложки проучвания
  • геофизични проучвания
  • проектиране и изграждане на окрепителни мероприятия
КОНТАКТИ

“Хидрогеотехника” ЕООД

Адрес: гр. Бургас, ул. Патриарх Евтимй 31, вх.1, ет. 2
Тел.: 056 82 57 96
Моб. тел.: 0897 999 767
E-mail: hydrogentehnica_at_mail.bg


Вижте по-голяма карта

За автора