Юлиян Веселинов Димитров (160) – Нотариус Добрич

ЗА НАС
images (1)Нотариус Юлиян Веселинов Димитров №160 има собствена кантора на територията на гр. София.

 

 

 

УСЛУГИ
  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.
ГАЛЕРИЯ

imagesdownload
КОНТАКТИ

Юлиян Веселинов Димитров (160) – Нотариус Добрич

Адрес: гр. Добрич, ул. Екзарх Йосиф 6, ет. 1
Тел.: 058 60 55 61
E-mail: notarius_160@ abv.bg

За автора