Дилмано Дилберо АД – Kонсервирани храни

ScreenHunter_17519 May. 07 17.19 Дилмано Дилберо АД - Kонсервирани храни
Адрес: с. Ястребово, обл. Стара Загора
Тел.: 042 602 202
E-mail: sales@ mitakbg.com; sales_manager@mitakbg.com
Posted On 12 Feb 2017

ГОРОВЛАДЕЛСКА И ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “БОРИКА”

ScreenHunter_41673 Jun. 10 08.06ГОРОВЛАДЕЛСКА И ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ “БОРИКА”
Адрес: с. Стойките, ул. Перелик 6
Тел.: 0309 582 11
Моб.тел.: 0896 643 596
E-mail: gpk_borika@ mail.bg
Posted On 12 Feb 2017

Община Средец

ScreenHunter_27887 Aug. 28 07.19Община Средец
Адрес: гр. Средец обл.Бургас, пл. "България" №8
Тел.: 05551 69 96
Факс: 05551 77 25
E-mail: info@ sredets.bg
Posted On 12 Feb 2017