“Транс-Ванков” ЕООД

ScreenHunter_48236 Jun. 22 21.20"Транс-Ванков" ЕООД
Адрес: с. Първенец
Тел.: 0311 121 90
Факс: 032 691 322
Posted On 22 Jun 2017

БОРИМА УУД ЕООД – Производство на дървен амбалаж

ScreenHunter_48226 Jun. 22 21.09БОРИМА УУД ЕООД - Производство на дървен амбалаж
Адрес: с. Церово, общ.Своге, ул. Възраждане 30
Моб.тел.: 0888 890 728; 0888 783 338
Е-mail: borima_uud@ abv.bg
Posted On 22 Jun 2017

Хотел “Св. Никола” – Сливен

ScreenHunter_42403 Jul. 17 19.23Хотел "Св.Никола" - Сливен
Адрес: гр. Сливен, Бул. Софийско шосе 1
Тел.: 044 676 676
Моб.тел.: 0878 686 440
Е-mail: svetinikola.sl@ gmail.com
Posted On 22 Jun 2017