ЕЛЕКТРОТЕРМ ВАРНА

ScreenHunter 1154ЕЛЕКТРОТЕРМ ВАРНА
Адрес: гр. Варна, ул. Радецки 47
Тел./Факс: 052 511 176; 052 511 180
Моб.тел.: 0879 492 229
E-mail: office@ elthermvarna.com
Posted On 20 Oct 2018

ХИТ ООД – Осветителна техника

ScreenHunter 1140ХИТ ООД - Осветителна техника - hitlighting.com Адрес: гр. Първомайци, ул. “Васил Левски” No 20
Тел.: 0618 649 08; 0618 649 09
Факс: 0618 649 29
Е-mail: contact@ hitlighting.com
Posted On 20 Oct 2018

СД ТРЕЛП ГЕОРГИЕВИ И СИЕ

ScreenHunter 1127СД ТРЕЛП ГЕОРГИЕВИ И СИЕ
Адрес: гр. Варна, ул. кап. л-т Тодор Соларов 25, ап. 71
Тел.: 052 685 632; 052 301 064; 052 613 121
Факс: 052 685 632
Моб.тел.: 0888 868 928; 0887 369 225
E-mail: info@ trelp.com
Posted On 20 Oct 2018