А Логистикс – Транспорт и логистика София

ЗА НАС

ScreenHunter_26645 Aug. 04 14.50

А ЛОГИСТИКС е специализирана фирма за международен транспорт и логистика. Извършваме пълен набор от спедиторски и логистични услуги в автомобилния, морски и въздушен транспорт.

Професионалният опит на нашите служители, добрите търговски взаимоотношения с чуждестранни и български партньори ни дава възможност да предложим на клиентите си възможно най-добрите услуги при изгодни цени и конкурентни срокове на доставка, като се стремим да удовлетворим всичките им изисквания.

УСЛУГИ

Какво предлагаме

А Логистикс предлага специализирани транспортни услуги, както за международен транспорт, така и за превоз на комплектни и групажни товари в страната. Вашите пратки се поемат и доставят от врата до врата, без значение на използвания транспорт – сухопътен, по въздух или по вода.

Предлагаме специализиран сухопътен транспорт за превоз на текстил и конфекция на закачалки, за превоз на стоки при температурен режим или за извънгабаритни товари. При непрекъснат транзит изпълняваме експресни доставки до всички Европейски страни.

А Логистикс осигурява логистика с въздушен транспорт до всяка точка от света през летищата в София, Варна и Бургас. Вашите пратки се проследяват и получавате актуална информация за техния статус до получаването им на указаното място.

А Логистикс предлага редовни линии с морски транспорт на цели и групажни товари с контейнери до най-големите пристанища по света.

А Логистикс предлага превоз на стоки при температурен режим с модерни специализирани камиони за хладилен транспорт до всяка наша дестинация.

Като спедиторска компания с дългогодишни традиции в бранша, ние осигуряваме успешно и комбинирантранспорт и логистика по въздух-вода или суша-вода, в случаите когато неговото използване е по-удачно за превозвания товар.

Допълнителни услуги

В обхвата на нашата логистична дейност влизат и извършваните от нас допълнителни услуги:

  • Складиране на товари в София
  • Консолидация и деконсолидация на пратките – за оптимизиране на транспортните разходи
  • Подготовка и обработка на всички необходими митнически документи
  • Застраховки за пратките – осигуряване на тяхната безопасност
  • Предоставяне на индивидуални логистични решения, свързани с координиране и контрол на различни комплексни проекти

ДЕСТИНАЦИИ
А Логистикс осигурява ефикасен и надежден транспорт от и до Англия. По всяко време на транспортирането на Вашата стока може да се информирате от нас за статуса на пратката.

Алогистикс предлага на своите клиенти коректно обслужване от врата до врата на конкурентни цени.

Транспорт Англия

Транспорт Ирландия

Транспорт Великобритания

Транспорт Испания

Транспорт Италия

Транспорт Португалия

Транспорт Белгия

Транспорт Холандия

Транспорт Иран

 

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_26641 Aug. 04 14.41ScreenHunter_26642 Aug. 04 14.41ScreenHunter_26643 Aug. 04 14.41
КОНТАКТИ

А Логистикс – Транспорт и логистика София – alogistics.bg
Адрес: гр. София, бул. България 98, сгр. Астра, офис 4Г
Тел.: 02 439 80 50
Факс: 02 439 80 51
E-mail: office@alogistics.bg

Текст и изображения: alogistics.bg
Кл. думи: транспорт и логистика, логистика, международен транспорт

За автора