“АС – ДС” ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_5239 Jun. 26 13.37Дейността на фирмата е насочена към потребители от промишлеността, енергетиката, съобщенията и строителството. Предлагат се цялостни технически решения включващи проектиране, доставка на съоръжения, монтаж, пускови изпитания и въвеждане в експлоатация.

Основните направления в дейността на фирмата са:

Електроизграждане
Автоматизация на технологични процеси
Асемблиране на силови и табла за автоматизация
Вентилационни и климатични инсталации
Търговия с електроматериали и съоръжения ниско, средно и високо напрежение, както и материали и съоръжения за отопление, вентилация и климатизация.

Предлагаме и следните услуги:

Откриване и отстраняване на кабелни повреди.
Анализ на качеството на електрическата енергия.
Енергиен мениджмънт
Термовизионна диагностика
Абонаментно поддържане на уредби СН
Проверка и настройка на релейни защити
Периодични и предпускови изпитания на съоръжения и уредби до 110 kV
Провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по Правилник по безопасност при работа по ел. съоръжения с напрежение до и над 1000 V

Към фирмата е изграден и Орган за контрол от вид С с широк обхват на действие. Сертификат за акредитация на ИА БСА рег. № 27 ОКС

“АС – ДС” ООД е дистрибутор на АВВ България за продукти ниско и средно напрежение, а от 2012 е официален партньор на АВВ за продукти за автоматизация за страната. Партньор на VAMP Финландия за релейни защити и arc protection защити, както и на Chintz за продукти ниско и средно напрежение.

През 2004 год. “АС – ДС” ООД внедри система за управление на качеството ISO 9001:2008, а през 2012 год. бе внедрена ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ – БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005; BS OHSAS 18001:2007 и сертифицирана от “ТЮФ Рейланд България” ЕООД.

Богат асортимент от стоки свързани с дейността на фирмата се предлагат в магазините на “АС – ДС” ООД в гр. Плевен, гр. Троян и гр. Лясковец.

Персоналът на фирмата е с богат професионален опит. Към настоящият момент персоналът наброява 74 души, 20 от които инженери, а останалите са с техническо образование.

Фирмата притежава две складово – производствени бази за съхранение на материали и ел. съоражения и изработване на заготовки необходими за дейността ѝ. Застроената им площ е около 2500 м2 и са напълно оборудвани с всичко необходимо.

Машинният парк е с над 20 бр. специализирани автомбила (товарни автомобили, багери, автокран, автовишка и др.).

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5238 Jun. 26 13.30ScreenHunter_5238 Jun. 26 13.31
КОНТАКТИ

“АС – ДС” ООД – acdc-bg.com
Адрес: гр. Плевен, бул. Русе №19, ет.2
Тел.: 064 802 350; 064 807 675
Моб.тел.: 0889 202 793; 0889 204 181
Е-mail: office.pl@ acdc-bg.com

Текст и изображения: acdc-bg.com

За автора