Адвокат Иван Кръстев – Адвокат Варна

ЗА НАС
ScreenHunter_10575 Nov. 11 16.07За 15 годишната ми адвокатска практика моя списък с клиенти включва най-големите във Варненска област търговски банки, застрахователни и презастрахователни дружества, инвестиционни фондове, предприятия от стъкларската, захарната, тежката и лека промишленост, изключителни представители на най-утвърдените марки автомобили в света, едни от най–големите курортни комплекси на Северното черноморие, Интернет провайдъри с основен пазарен дял, водещи фирми в областта на изграждането на най-крупните магазинни мрежи, лидери в пазара на охранителна дейност в региона, най-големите електронни медии (телевизии и радиа), водещи печатни издания в региона, едни от най-крупните чуждестранни инвеститори в региона и много други.

ScreenHunter_10572 Nov. 11 16.07Образование:
– 1988-1993г. – Юридически факултет на Софийски
университет “Св.Климент Охридски”

Настояща практика:
– 1994-1995г. – мл. съдия Варненски Окръжен Съд
– 1994-1996г. – aсистент по търговско право към
Юридически факултет на ВМЕИ гр. Варна
– 1995-2000г. – адвокат към Варненска адвокатска
колегия
– 2000-до сега – адвокат към Софийска адвокатска
колегия

Публикации:

-„Правата на човека”, 1998 г.

Интервюта:

- Стандарт, .II.2007
- Правен свят, .X.2007

ЕКИП
ScreenHunter_10573 Nov. 11 16.07Финанси и одит ЕООД – счетоводна кантора
Адрес
ул. Цар Асен, № 68, ап. 1

Фанка Нонева – управител
тел. 052 30 27 47 / 0887 870474
e-mail: fanynoneva@ abv.bg

 

ScreenHunter_10574 Nov. 11 16.07Галина Василева Аврамова – административен сътрудник
Образование
Бакалавър по счетоводство и контрол – ИУ Варна
Професионален опит
Технически сътрудник
Бизнес администратор в небанкова финансова институция
тел. 052 60 07 34
e-mail: galina.avramova@ lexconsult.bg

УСЛУГИ

- Учредяване, преобразуване, промяна в обстоятелствата и ликвидация на
търговски дружества, консорциуми и холдингови структури.

- Търговска несъстоятелност.

- Процесуално представителство пред Съда по търговско-правни,
административни и граждански дела.

- Нелоялна конкуренция, защита на търговската марка, интелектуалната и
индустриална собственост.

- Правно консултиране на чуждестранни инвестиционни проекти в България.

- Правно обслужване на процеса на получаване на временно (постоянно)
пребиваване на чужди граждани в България.

КОНТАКТИ

Адвокат Иван Кръстев – Варна – lexconsult.bg
Адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк”, №57 А
Тел./Факс: 052 600 734
E-mail: office@ lexconsult.bg

Текст и изображения: lexconsult.bg

За автора