Адвокат Милена Латова – Враца

ЗА НАС

ScreenHunter_47724 Nov. 30 10.41Адвокат Милена Латова предлага правни консултации и представителство пред съда за семейни, наследствени, трудови,
търговски, вещни, облигационни и наказателни дела. Извършва регистрация на фирми и сдружения/ фондации, вписване на промени; изготвяне на нотариални актове и представителство пред нотариуси за изповядване на сделки.
Нуждаете се от добър адвокат, който да се заеме сериозно с вашите дела и да ви предложи пълни юридически услуги?
Адвокат Милена Латова има кантора в гр. Враца и в гр. Козлодуй.

Кантората предоставя правни консултации и осъществява представителство на физически и юридически лица пред различни държавни и общински органи.

Адвокат Латова осъществява представителство пред частни съдебни изпълнители за образуване на изпълнителни дела и по образувани срещу клиенти изпълнителни дела, както и пред нотариуси във връзка с изготвяне на нотариални актове, нотариални покани и договори за доброволна делба.

Кантората извършва регистрация на фирми (ЕТ, ЕООД, ООД), сдружения с нестопанска цел; фондации; дружества по ЗЗД (консорциуми), както и промяна на вписани обстоятелства във вече регистрирани фирми.

ДЕЙНОСТИ

Адвокат Латова осъществява процесуално представителство пред съда по трудови; семейни (развод, издръжкa, оспорване на бащинство и на припознаване, поставяне под запрещение); наследствени (запазена част и намаляване на завещание); вещни (съдебна делба, право на собственост и други вещни права, право на ползване); търговски; облигационни (договори за потребителски кредит,  дела  с Топлoфикация, ВиК и ЧЕЗ) и наказателни дела.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_47724 Nov. 30 10.41ScreenHunter_47720 Nov. 30 10.36ScreenHunter_47721 Nov. 30 10.36
КОНТАКТИ

Адвокат Милена Латова – Враца
Адрес: гр. Враца, ул. “Полк. Лукашов” №11, ет.1
Моб.тел.: 0887 264 167
E-mail: latovi@ abv.bg

Адрес: гр. Козлодуй, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” № 1, ет.1 /над Банка ДСК/
Моб.тел.: 0887 264 167
E-mail: latovi@ abv.bg

За автора