Адвокатско дружество Динова, Русев и съдружници

ЗА НАС

ScreenHunter_10483 Feb. 24 08.05Дружеството е специализирано в предоставянето на правни услуги и правна помощ, включително процесуално представителство по дела по всички клонове на гражданското, банково и търговско право и в областта на административните производства, в това число осъществяване на процесуално представителство пред особени юрисдикции и съда.

Дружеството има постоянни клиенти, които са възложители на процедури по обществени поръчки, като предоставя правни консултации и на участници в процедури по обществени поръчки.

КОНТАКТИ

Адвокатско дружество Динова, Русев и съдружници – drp-legal.com
Адрес: гр. София, ул. “Емил дьо Лавеле” № 22
Тел.: 02 943 43 50
Факс: 02 946 34 18
E-mail: office@ drp-legal.com

Текст и изображения: drp-legal.com

За автора